HİZMET REHBERİ

İdari Para Cezaları

İdari Para Cezalarının kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz?
- İdari Para Cezaları;
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış (32.madde), Dilencilik (33.madde), Kumar Oynama (34.madde), Sarhoşluk (35.madde), Gürültü (36.madde), Rahatsız Etme (37.madde), İşgal (38.madde), Tütün Mamüllerinin Tüketilmesi (39.madde), Kimliği Bildirmeme (40.madde), Çevreyi Kirletme (41.madde), Afiş Asma (42.madde) veya Silah Taşıma (43.madde) gibi fiilleri nedeniyle,
- 2872 Sayılı Çevre Kanununun çevreye karşı işlenen fiilleri nedeniyle,
- 3194 Sayılı İmar Kanununun bu kanuna aykırı fiilleri nedeniyle kişi ve kurumlara karşı düzenlenen cezalardır.

İdari Para Cezalarında indirim hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz?
- İdari Para Ceza tutanağının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 15 gün (onbeş gün) içerisinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirim uygulanmaktadır.
- Ödeme Emrinin tebliğinden sonra indirim hakkı bulunmamaktadır.

İdari Para Cezalarında itiraz, dava açma süresi ve yeri hakkında bilgi verebilir misiniz?
- İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk etmektedir. Tebliğ edilen idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma ödenmesi veya aynı sure içinde Kurumun ilgili birimine (Örnek: 5326 Sayılı Kanuna göre düzenlenen tutanaklar Zabıta Müdürlüğü, 2872 Sayılı Kanuna göre düzenlenen tutanaklar ise Çevre Koruma Müdürlüğü) itiraz edilmesi gerekmektedir.
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında düzenlenen İdari Para Cezalarına idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemelerinde dava açılabilir.
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında düzenlenen İdari Para Cezalarına idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.
- 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında düzenlenen İdari Para Cezalarına idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.