HİZMET REHBERİ

Vergi Cezalarında İndirim, Uzlaşma, İtiraz ve Dava Açma Hakkı

Vergi cezalarında uygulanan indirim hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz?
- İndirim hakkı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinde düzenlenmiştir. İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde indirimden yararlanmak istediğine ilişkin başvuru yapılması gerekmektedir.
- Başvuru yapılıp vadesinde ödeme yapılırsa; birinci defa Vergi Ziya-ı Cezasının yarısı sonrasında ise üçte biri oranında indirim yapılır. Söz konusu indirimden faydalanmak için Müdürlüğümüze başvurunuz.
- İhbarnamenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurarak, uzlaşma talep edebilir.
- Uzlaşma yetkili kişinin imzasını içeren dilekçe ile Gelirler Müdürlüğü’ne yapılır. Uzlaşma talepleri Belediye Uzlaşma Komisyonu’nca değerlendirilir. Mükellef uzlaşma için komisyonca davet edilir ve komisyon kararları mükellefe yazılı olarak tebliğ edilir.

Vergi cezalarına itiraz hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Mükelleflerimiz kendilerine gönderilen her türlü evrak için Müdürlüğümüze itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilip mükelleflere en geç 30 gün içinde bilgi verilir.

Vergi cezalarında dava açma hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz?
- İdarenin vergilendirme ile ilgili işlemlerine karşı Vergi Mahkemelerinde, diğer işlemlerine karşı ise; İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.
- İhbarnamelere karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür.
- Ödeme Emrine karşı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gündür.