HİZMET REHBERİ

Yola Cep Yapılmasını İstiyorum

- Vatandaşımız yada kurumlar Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'ne taleplerini dilekçeyle bildirir.

- Ardından dilekçe örneği, dilekçe kayıt numarası ve aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'ne müracaat edilir.

- Vatandaşımızın yada kurumların talebine karşılık verebilmemiz için talebin, Büyükşehir sınırlarımız dahilinde olması gerekir.

- Talepte bulunan kurum ise yapımı istenilen kısmın imar durumunu gösterir röleve ve tapu durumu dilekçe ekinde istenir.

- Vatandaş ise talebini mahal yerini belirterek bildirir.

- Talepler, birimimiz tarafından ilgili diğer birimler (İmar İşleri Şube Müdürlüğü - Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü) ile bağlantı sağlayarak talebin yapımı olanaklar ve mevzuatlar göz önüne alınarak değerlendirilir.

- Talebin karşılanabilmesi için imar durumu ve emlak durumu da göz önünde bulundurulur.

- Değerlendirme ve inceleme sonucunda, kişiye yada kuruma olumlu yada olumsuz olarak yazılı tebliğde bulunulur.

- Birimimizin görev ve yetkilerinin dışında gelen talepler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - AYKOME Şube Müdürlüğü
Adres: Güllük Mah. A.Menderes Cad. Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (2311)
e-mail: aykome@sakarya.bel.tr