HABERLER

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları

ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı” doğrultusunda Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine istinaden yapılan Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır. Listelerde bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.

 

- Zabıta Memuru (1 Nolu) alımı için tıklayınız.

- Zabıta Memuru (2 Nolu) alımı için tıklayınız.

- İtfaiye Eri alımı için tıklayınız.

 

Asıl adaylar arasında atanmaya hak kazananların aşağıda istenen belgelerle birlikte 29.01.2021 Cuma günü saat 16.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Kavaklar Caddesi No:7 54100 Adapazarı/SAKARYA) atanmak üzere şahsen yazılı başvuru yapacaklardır.

 

Atamaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler;

- Başvuru Dilekçesi

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği

- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet veya özel hastaneden alınacak)

- Lise ve Önlisans/Lisans diplomalarının aslı veya noter onaylı örneği

- 4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

- Adli sicil kaydı belgesi (Kamu kurumuna ibraz edilmek üzere)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Asil adayların atanamaması durumunda başarı sıralamasına göre yedek adaylardan çağrılacaktır.

Sınav başvuru ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

İlan Olunur. 23 / 12 / 2020

 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI