HABERLER

Ulaşım Master Planı İhaleye Çıkıyor

Ulaşım Master Planı İhaleye Çıkıyor

Kapsamını da açıkladı
Ulaşım Mastar Planı’nın kapsamı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakarya ili sınırlarını kapsayacak şekilde, 1/50.000 –(1/100.000) ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları çerçevesinde ortaya konulan kentsel gelişmenin gerektirdiği ulaşım altyapısı ve işletme sistemleri ile yasal ve örgütsel düzenlemeleri belirleyecek olan, ulaşım planın hazırlanmasıdır” diye konuştu. Başkan Zeki Toçoğlu, ulaşım master planının şimdiden hayırlı olmasını diledi.