HABERLER

Toplu Taşımada İhale Süreci de Tamamlandı

Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi İhalesi sonuçlandı.......

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye otobüslerinde ve ardından Özel Halk Otobüsleri’nde Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi’ne geçilmesi için sistemin kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi için 3 Eylül tarihinde kapalı teklif usulü ile ihale yapılmıştı. İhale sonuçlandı ve başkan onayından çıktı. İhaleyi E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş kazandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İhale Komisyonu’nca yapılan incelemede, 1 no’lu talip olan ANTKART Kart Teknoloji Hizmetleri A.Ş. firması, İhale İdari Şartnamesi’nin iş bitirme ve iş deneyim belgeleriyle ilgili maddelerinde istenilen zorunlu evraklardan bazılarının eksik olması ve ayrıca İhale Komisyonu tarafından görevlendirilen teknik heyetin inceleme raporu doğrultusunda ihale tarihinde sunmuş olduğu şahit numunelerinin bazılarının İhale Teknik Şartnamesi’ndeki bazı şartları yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, idari şartnamenin ilgili maddeleri gereğince ihale dışı bırakılmıştır. Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi İhalesi’ne iştirak eden diğer firma olan E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş.’nin evraklarının tamam olduğu ve teknik ön inceleme raporunda belirtildiği üzere şahit numune olarak getirilen sistemlerinin Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi Teknik Şartnamesi’ndeki şartlara uygun olduğu görüldüğünden, firmanın son teklifi olan toplu taşıma ücret hasılatı üzerinden KDV dahil yüzde 4,00 (Yüzde Dört) komisyon oranı ile ihale konusu işin E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş.’ye yaptırılmasına  karar verilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından karar uygun bulunarak onaylanmıştır” denildi.