HABERLER

Sakarya Gürültü Eylem Planı Anket Çalışması

Sakarya Gürültü Eylem Planı Anket Çalışması

Bu anketten elde edilen bilgiler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresel gürültünün kontrolü ve önlenmesi amacıyla hazırlanmakta olan Sakarya Gürültü Eylem Planı çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı kapsamında şehrimizdeki olası gürültü sorunlarının kısa ve uzun vadeli çözümlere kavuşabilmesi için anketimize katılarak bize yardımcı olmanızdan mutluluk duyarız.

Ülkemizde çevresel gürültü konusunda çalışmalar AB Çevresel Gürültü Direktifine tam uyumlu olarak hazırlanmış olan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin esaslarına göre çevresel gürültüden etkilenen; nüfus, konut, okul, hastane sayısını belirlemek için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından şehirde gürültülü alanların tespiti için ‘Sakarya Stratejik Gürültü Haritası’ hazırlanmıştır.

Sakarya Stratejik Gürültü Haritaları kapsamında ortaya konulan gürültü haritaları, gürültü sınır ve aşım haritaları, etkilenme analizi ve cephe gürültü haritaları kapsamında sıcak noktaların belirlenmesi ve fayda/maliyet analizleri ile öngörülecek eylemlerin planlanması için “Sakarya İli Gürültü Eylem Planı ve Sakarya İli Sapanca ve Arifiye İlçesi Karayolundan Kaynaklı Gürültü Haritası ve Eylem Planı Hazırlanması” projesi çalışmalarına başlanılmış olup ilgili paydaşların yoğun katılımı ile projenin açılış toplantısı ve çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, kapsamı, çevresel gürültü açısından sıcak noktalar ve öngörülen eylemler paydaşlara ayrıntılı olarak aktarılmıştır. İlgili projede, hazırlanmış olan ön rapor için anket ile halkın katılımı süreci başlatılmıştır.