HABERLER

Osmanlı Ahlakın ve Hayrın Adıdır

Osmanlı Ahlakın ve Hayrın Adıdır

Osmanlının Kuruluşunda Dört Zümre

Ünlü Osmanlı Tarihçisi Aşıkpaşazade’nin Osmanlı’nın kuruluşunda dört zümrenin ismini zikrettiğini ifade eden Şahin, “Bu dört zümre Gaziler zümresi, Dervişler zümresi, esnaf teşkilatının temelini teşkil eden Ahi anlayışının temsil edildiği kurumlar ve Ahi anlayışının bacılar ve kadınlar teşkilatıdır. Bunların yanı sıra Tekkeler, İslam dininin kalbe dönük yönünün ön plana çıkarıldığı yerlerdir. Osmanlı Devleti de bu zümrelerle kendi hâkimiyetini toplum üzerinde daha net bir şekilde pekiştirebilmek için irtibat halinde olmuş, onlara vakıflar tahsis etmeye, ödenekler sağlamaya çalışmıştır” diye konuştu.

 

Şeyh Edebali Geniş Zümrelere Hükmediyordu

Şeyh Edebali’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile adeta özdeşleştirildiğini aktaran Şahin, “Şeyh Edebali, Bektaşilik tarikatının yanı sıra Vefai tarikatından da etkilenmiş ve İkinci Bayezid döneminde tercüme edilen bir yazmada Şeyh Edebali’nin Vefai Dervişi olarak işlendiği görülür. Osman Gazi kurmayı düşündüğü beylik için en önemli destekçisinin Şeyh Edebali olduğunu daha evlenmeden fark etmiş olmalı. Neden diye soracak olursanız Edebali’nin çok değişik zümrelere hükmettiğini görüyoruz. Birincisi Edebali dervişler zümresinin en önemli temsilcilerindendi, İkincisi, Edebali’nin kardeşi Ahi Şemseddin bölgedeki Ahilerin lideri durumundadır” dedi.

 

Ahiler Gündüz Kazanır Gece Dağıtırlar

İbn-i Battuta’nın Ahilerle ilgili olarak, ‘Gündüz akşama kadar çalışır, para kazanırlar; gece bu kazandıklarını sabaha kadar fakirlere dağıtırlar’ dediğini söyleyen Şahin, “Osmanlı’da Ahilik teşkilatı bu şekilde Şeyh Edebali’nin kardeşi tarafından yönlendiriliyor. Edebali bu zümrelerin hepsinin üzerinde bir lider durumundaydı, Osman Gazi’nin Şeyh Edebali’nin kızıyla niçin evlendiğini anlamış oluyoruz. Özetle, Derviş zümreleri Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren toplumsal hayata önemli ve değeri sayılır katkıda bulunmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Musa Eken, Doç Dr. Haşim Şahin’e teşekkür ederek kendisine bir çiçek takdim etti.