HABERLER

Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanıyor

Çevre Koruma Daire Başkanlığı Katı Atık Yönetim Planı hazırlıyor.....

Çevre çalışmaları mercek altına alınacak

Plan hakkında detaylı bilgiler veren Ali Oktar, “Yönetim planımızda, önümüzdeki yıllarda yapılacak çevre yatırımlarında, temiz teknolojilerin kullanılmasına ve geri kazanım sonrası geriye kalan tehlikeli atık maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesine özen gösterilecektir. Atık Yönetim Planımızda; atığın en uygun tesiste, uygun teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi amacıyla, atığın toplanması, sınıflandırılması ve işlenmesinde verimliliği artırmak için alınacak tedbirler belirtilecektir. Atık Yönetim planımız şehrimizin çevre alanındaki potansiyelinin ortaya çıkması açısından da önem arz etmektedir. Bu çalışmada şehrimiz için gerekli ihtiyaçlar tespit edilip gerekli alanlara doğru teknolojilerin yapılması sağlanacaktır” diye konuştu.

 

Şehrin geleceği planlanıyor

Yönetim Planında; 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Hava Kalitesini Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gibi bazı yönetmeliklere de riayet ederek şehrin gelecek on yılları plan altına alınacak.