HABERLER

Karasu Sahil Kesimi İlave Nazım İmar Planı

Karasu Sahil Kesimi İlave Nazım İmar Planı

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2020 tarih ve 10/485 sayılı kararı ile onaylanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ilan-askı süresinde yapılan itirazlar; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/05/2021 tarih ve 5/264 sayılı kararı ile onaylanmıştır.