HABERLER

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 14.08.2012 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kırtasiye ihalesi yapılmıştır. İhaleye 3 firma katılmıştır. Bu firmalar ve verdikleri teklifler;
a) Kemal Eray Gölhan (Saray Kırtasiye): 56 bin 850 tl
b) Abdullah Demircioğlu: 80 bin tl
c) Terzioğlu Kırtasiye Ltd Şirketi: 80 bin 225 tl’dir. 

Bu tekliflerden Kemal Eray Gölhan (Saray Kırtasiye) ihale ekinde numunesini ibraz edemediğinden elenmiştir.

İkinci en düşük teklifi veren Abdullah Demircioğlu, ihale ekindeki numuneler teknik şartlarda belirtilen nitelikleri taşımadığından elenmiştir.

Terzioğlu Kırtasiye ile en düşük teklif veren Kemal Eray Gölhan arasında ciddi anlamda fiyat farkı olduğundan kamuyu zarara uğratmamak için ihale iptal edilmiştir.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak, okulların açılmasına kısa bir zaman kalması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın okullar açılmadan önce eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde davet usulüyle ihale yapılmıştır. Bu ihaleye dört firma davet edilmiştir. Davet edilen firmalar;
a) Kırtasiye Bank
b) Okullar Pazarı
c) Kemal Eray Gölhan
d) Terzioğlu Kırtasiye Ltd. Şti.

Davet edilen firmalardan, Kırtasiye Bank ve Okullar Pazarı ihaleye katılmamış, Kemal Eray Gölhan ile Terzioğlu Kırtasiye Ltd. Şti. ihaleye katılmıştır.

Abdullah Demircioğlu ilk ihale sürecinde ihaleye fesat karıştırmaya yönelik tutum ve davranışları nedeniyle, ikinci ihalenin şaibe altında kalmaması için ihaleye davet edilmemiştir. İkinci ihalenin yapıldığı gün, ihale yerine T.C. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı kolluk güçleri, belediyeye gelmiştir. 

Geliş nedenleri sorulduğunda, Abdullah Demircioğlu adlı kişinin katılımcıları tehdit ettiğinden hakkında şikayet bulunduğu, bu nedenle ihalenin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yapılabilmesi için geldiklerini belirtmişlerdir. 

İkinci ihalede Kemal Eray Gölhan (Saray Kırtasiye) 56 bin 650 tl teklif vermiş olup ancak numunelerinin teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilmiştir. Diğer teklif ise 75 bin 200 tl ile Terzioğlu Kırtasiye tarafından verilmiştir. 

Yapılan tüm bu işlemler sonunda, kurumumuzun kamuyu zarara uğratmama ve kamu kaynaklarını israf etmeme anlamında azami gayret ve özen içinde olduğu açıktır. 

Kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuzu töhmet altında bırakarak, ileride kurumumuzca yapılacak ihalelerde kendine göre güç oluşturma gayesi güden bu tür asılsız iddia ve haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılmıştır. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ihaleleri www.sakarya.bel.tr  adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca yayınlanan tüm bu ihaleler kayıt altına alınmaktadır. Gerek görüldüğü takdirde bu kayıtlara ulaşılabilir. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi