HABERLER

Hurda Lastikleri Gelişigüzel Atmayın

Büyükşehir'den uyarı: Ömrünü tamamlamış lastikleri gelişi güzel atmayın.

Açık alanda da biriktirilemez

“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereği; lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karşı önlem alınır. Ömrünü tamamlamış lastikler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır. Ömrünü tamamlamış lastiklerin yetkili taşıyıcılar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari amaçla toplanması, alınıp satılması, bertaraf edilmesi, hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasak olup, yönetmeliğe göre ömrünü tamamlamış lastiklerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı işletmeler kusur şartı aranmaksızın sorumludur”.

 

Haber verin alalım

Bu bağlamda muhafaza edilen ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetmelik gereği yetkili taşıyıcılar vasıtasıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden izin almış geçici depolama alanlarına veya Bakanlık’tan lisans almış geri kazanım tesislerine götürülmesi sağlanmalıdır. Ellerinde kullanılamaz durumda lastiği olan gerçek/tüzel kişilerce Büyükşehir Belediyemizin ALO 153 Çözüm Masası’na veya Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü 273 41 52-53 (dahili155 - 156) no’lu telefonlarına ya da Dörtyol’da bulunan Çevre Denetim Birimi’ne (291 22 32) haber verilmesi durumunda ömrünü tamamlamış lastikler LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) tarafından aldırılacak ve yönetmelik hükümlerine göre geri dönüşümü sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan denetimlerde ömrünü tamamlamış lastiklerini yetkili taşıyıcılar vasıtasıyla izinli depolama veya geri dönüşüm tesislerine ulaştırmayan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (r) bentleri ve aynı Kanunun 23 üncü maddesi doğrultusunda idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.