Hendek Karaçökek (Yeşilvadi) Mahallesi Nazım İmar Planı

Hendek İlçesi, Karaçökek (Yeşilvadi) Mahallesi 2601 ada 19 sayılı parselin (eski 664 parsel) bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2024 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.