HABERLER

Gazali Yüce Bir Çınar Gibidir

Gazali Yüce Bir Çınar Gibidir

Dünyevi hayattan düşünsel hayata
“Bir Mütefekkir Olarak Gazali” panelinin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Fuat Aydın, Gazali’nin biyografisi hakkında bilgiler verdi. Prof. Aydın, “Gazali Fars asıllıdır. 1058 yılında İran’ın Horasan Bölgesi’nde Meşhed’de dünyaya gelmiştir. 1732’te Tus’ta fıkıh dersleri almıştır. 1080 yılında Nişabur’daki nizamiye medreselerine katılıyor. 1091’de Bağdat Nizamiye Medresesi’ne müderris olarak atanmıştır. Burada yaklaşık 400 öğrenciye ders vermiştir. Müderris olarak faaliyetlerde bulunurken manevi olarak yaşadığı sıkıntıların fiziki olarak kendisinde görülmeye başlaması ile dünyevi hayattan çekilip kendini düşünsel hayata vermek istemiştir” şeklinde konuştu.

O, müracaat kaynağıdır
Prof. Aydın’dan sonra söz alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürbüz Deniz, Gazali’nin nasıl anlaşılması gerektiği hakkında konuştu. Doç. Deniz, “Gazali, kendisinden sonra yaşamış hemen her Müslüman düşünürün gölgesinde serinlediği yüce bir çınar gibidir. Doğu’da ve Batı’da İslam hakkında çalışan ilim adamlarının müracaat kaynağıdır. Gazali’nin nihai anlamda eleştirdiği insanların bakışı kendi ifadesiyle, “Aşağılanmayan, hasetlenmeyen, hakir olmakla itham edilmeyen kimseleri küçük gör” demek istiyor ki büyük zihinlerin söyledikleri ve yaptıkları ister istemez tepki toplayacaktır” dedi.

 

Mantık ile sonuca gidilmeli
Gazali’nin mantık anlayışı hakkında katılımcılara bilgiler veren Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çapak ise, “Gazali’ye göre, doğru düşünceye bizi sevk eden mantık olduğuna göre, İslami ilimlerde de doğru yola ulaşılması için mantık ile sonuçlara varılması gerekir” diye konuştu.

O, düşünce deryasıdır
Gerçekleştirilen panelde son olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Okumuş konuştu. Gazali’nin düşünce sisteminde ihyanın yerinden bahseden Okumuş, “İmam-ı Gazali düşünce deryasıdır. Devrindeki bütün akımların ve düşünce sistemleri ile hesaplaşma içine girmiştir. Gazali, İslam düşüncesinde bir değişimi, canlanmayı ve ihyayı hedeflemiştir” ifadelerini kullandı.

Panelin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Kılıç, konuşmacılara teşekkür ederek kendilerine çiçek takdim etti.