HABERLER

Fatih Kadar Fethi Arzulayan Derviş

Fatih Kadar Fethi Arzulayan Derviş

Şemsiyyelik kolunun kurucusu
Açılış konuşmasını Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Haşim Şahin gerçekleştirdi. Programın moderatörlüğünü de üstlenen Şahin, “Akşemseddin’i konuşmak, Bayramîlik’i konuşmak beni her zaman heyecanlandırıyor. Hacı Bayram-ı Veli’nin çok halifesi var fakat iki halifesi, iki ana yolun kurucuları olmuşlar. Fatih’in hocası olarak bilinen ve bugün hemen hemen her Müslüman’ın ziyaret etmekten büyük onur duyduğu, Ebû Eyyub El Ensâri’nin mezarını bulan, Bayramîlik tarikatının Şemsiyyelik kolunu kurmuş Akşemseddin. İstanbul’un fethini fatih kadar arzulayan bir derviştir. Diğer yolun oluşturucusu ise, Baramîlik’in Melamilik kolunun kurucusu Emir Sikkînî” diye konuştu.

 

Fethin azmettiricisi
Akşemseddin’in ilmi kişiliği ile ilgili bilgi veren Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, dua, telkin ve bilgisiyle fethin azmettiricisi olduğunu ifade ederek, “Akşemseddin, 1390 yılında Şam’da doğmuştur, 1459 yılında vefat etmiştir. Dualarıyla, telkinleri ve bilgisiyle fethin azmettiricisidir. Kitapları ve 38 parça şiirleri vardır. Birçok anlatımlarda eskiden derler, sanki bugünden kalkmış ve bir geçerliliği yokmuş gibi. Halbuki biz onu eskiye itmişiz” şeklinde konuştu.

 

Maneviyat büyüklerine saygı
İstanbul’un fethi çerçevesinde Fatih ve Akşemseddin ile ilgili konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, “Dünya tarihi üzerinde derin izler bırakmış cihangirlerin arkasında veya yanında muhakkak maneviyat büyüklerinin bulunduğunu görüyoruz. Batı’da Büyük İskender ve Napolyon, Doğu’da ise Cengiz Han ve onun yolundan giden Timur büyük devletler kurmuş fakat bu devletler uzun ömürlü olmamış. Osmanlı padişahlarına baktığımızda kuruluştan itibaren maneviyat büyüklerine derin saygı beslediklerini görüyoruz” dedi.

 

Fetih için sefere katıldı
Fetih dönemi Osmanlı mistik hayatı, tarikatlar ve dönemin düşünce sistemini etkileyen unsurlar ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Reşat Öngören,“Akşemseddin, tasavvuf yoluna girmeden önce medrese eğitimi almış ve müderrislik yapmakta olan bir ilim adamıydı. Daha donra tasavvuf yoluna girdi. Rivayetlere göre Hacı Bayram’a intisab ettiğinde 25 yaşlarındaydı. Hacı Bayram Veli’de müderristir. Akşemseddin, İstanbul’un fethi için sefere katıldı. 13 ve 14. yüzyıl tasavvuf anlayışını Fatih ve Akşemseddin üzerinde görmek mümkündür” diye konuştu.

Konuşmacılara teşekkür
Gerçekleştirilen konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Turan ve Sakarya Barosu Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu, günün anısına Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Haşim Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ve İstanbul Üniversitesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Reşat Öngören’e çiçek takdim etti.