Engellilerin sorunları konuşuldu

Engelliler için çalışıyoruz
Seminer öncesi belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Kılıç ise, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanır kılınması için şehrin ana arterlerinde tespiti yapılan kaldırımlar yeniden dizayn edilmiştir ve yeni düzenlemelere devam edilmektedir. Yine engellilerimiz için şehrin ana arterlerinde sesli sinyalizasyon sistemine geçilmiştir. Biz belediyeler yaptığımız sosyal ve teknik altyapı yatırımlarıyla kent mekânının şekillenmesinde önemli role sahibiz. Bu sorumluluk bilinciyle tüm ilçe belediyelerimizi bilgilendirmek amacıyla engellilerin erişimine uygun fiziksel çevre standartları ve Türkiye’de ulaşılabilirlik mevzuatlarını içeren bir bilgilendirme kitapçığı hazırlayarak, resmi yazılarla kendilerine ulaştırdık. Araç filomuzu ise engellilerin ulaşılabilirliği için yenilemeye devam ediyoruz. Özürlülere uygun olarak almış olduğumuz 20 araçtan sonra 14 yeni aracı daha ulaşım filomuza kattık” diye konuştu.

Ulaşabilirlik mevzuatı düzenlendi
Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminere; Ankara Özürlüler İdaresi Başkanlığı’ndan Özürlüler Uzmanı Psikolog Canan Aktaş ve Özürlüler Uzmanı Şehir Plancısı Dr. Deniz Çağlayan Gümüş konuşmacı olarak katıldı. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Uzmanı Deniz Çağlayan Gümüş, “Ülkemizde özürlülerin yapılı çevrede ulaşabilirliğinin sağlanması için çeşitli mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. İmar Mevzuatı ile yapılı çevreye ilişkin her türlü çalışmada; 5378 sayılı Kanunun geçici 2’nci ve 3’üncü maddelerinde öngörülen sürede tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalarda, kamuya açık alanlar da ve toplu taşıma araçlarında özürlüler için ulaşılabilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bütün bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için geçerli olan süre 7 Temmuz 2012 tarihinde sonlanacaktır” dedi. Seminere ilçe belediyelerin teknik personelleri, Bursa, İstanbul, Kocaeli’nden katılımcılar ve Büyükşehir Belediyesi’nin kendi personelleri katıldı.