Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü eğitim seminerlerine devam ediyor. İşyerinde çalışanların karşı karşıya bulundukları riskler, bu risklere karşı alınması gereken güvenlik tedbirleri, meslek hastalıkları ve alınması gereken sağlık tedbirleri konularında eğitimler gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından çalışan personele ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ konusunda seminer verilmeye devam ediyor. 8-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen seminere İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Düzgün ve İşyeri Hekimi Ayhan Ak tarafından seminer verildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş kazaları ve nedenleri, işyerinde çalışanların karşı karşıya bulundukları riskler, bu risklere karşı alınması gereken güvenlik tedbirleri, meslek hastalıkları ve alınması gereken sağlık tedbirleri konularında eğitimler gerçekleştirildi.