HABERLER

Çevreye Zarar Verenlere Göz Yumulmuyor

Büyükşehir atık motor yağların toplanması konusunda işletmeleri uyardı..

Belediye kendi yağlarını da topluyor
“26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, atık yağların, çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önleyip, geçici depolanması, lisanslı araçlarla taşınması ve bertaraf edilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde oluşan atık motor yağlarını kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olması itibariyle makine ikmal parkında oluşturduğu geçici depolama alanında biriktirmeye ve bakanlığın yetkilendirdiği tek kuruluş PETDER aracılığıyla lisanslı tesislere taşıma işlemlerine devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak 2004’ten bu yana 38.484 kilogram atık motor yağ PETDER’e teslim edilerek lisanslı tesislerine gönderilmesi sağlanmıştır”.

 

354 işletme denetlendi
“Denetim ekiplerimiz ayrıca bugüne kadar; Atatürk, Gaffurlar, Zirai Aletler, Hendek, Ferizli ve Söğütlü Sanayi Siteleri’nde faaliyet gösteren araç bakım ve onarım istasyonlarında 354 adet denetim gerçekleştirmişlerdir. Sakarya genelinde 2004’ten bugüne kadar 490.014 kilogram atık yağ PETDER aracılığıyla toplanmış ve lisanslı bertaraf tesislerinde değerlendirilmiştir. Oluşan atık yağlar, yönetmelikte belirtilen koşullar çerçevesinde bertaraf edilmediğinde, yakıldığında veya kanalizasyona döküldüğünde, sularımıza karıştırıldığında çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, doğal dengenin tahrip olmasına sebep olmaktadır”.

 

Toplamayanlara parasal ceza
“Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılarak yakılması yasak olup, yönetmeliğe göre atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, atık yağ üreticileri, taşıyıcıları, işleme ve bertarafçıları kusur şartı aranmaksızın sorumludur. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan denetimlerde protokol imzalamayan ya da atık yağlarını yönetmelik hükümlerine göre uygun bertaraf etmeyen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre cezası 21.000 TL’den başlayan ve tekrarı halinde katlanarak artan para cezaları uygulanacaktır”.