Büyükşehir'den personeline sigorta eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediye personeline yönelik  “5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” konusunda eğitim semineri gerçekleştirildi. Meclis Salonu’nda yapılan seminer, belediye personelinden yoğun ilgi gördü. Mahalli İdareler Derneği ile ortaklaşa yürütülen ve SGK İş Müfettişi Ersin Umdu tarafından verilen seminerde sağlık birimlerinin kesilmesi, ilaç paylarının muhasebeleştirilmesi gibi genel sağlık konuları anlatıldı. Seminer ilgili bir değerlendirme yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Murteza Oktar “Personelimizin mevzuat konusunda eğitimli olması hizmetlerimizin daha doğru ve etkin yürütülmesini sağlayacaktır. Bu bilinçle hizmet içi eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.