Büyükşehir Belediyesi İSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ‘Bağımsız Dış Gözetim Denetimi’nden başarıyla geçti. Veysel Çıplak, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla vatandaş memnuniyetini en üst seviyede sağlanmasını amaçlıyoruz. Sakarya’da farkındalık oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü İSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi “Bağımsız Dış Gözetim Denetiminden” başarıyla geçti. 2012 yılında Büyükşehir bünyesinde kurulan ‘Kalite Yönetim Sistemi’ vatandaş memnuniyetini en üst düzeye yükseltmeyi amaçlarken bu doğrultuda kurum içi işleyişine yönelik standartlar uygulanmaya ve izlenmeye devam ediyor. Elde edilen sonuçların sistematik bir şekilde üst yönetime raporlandığını belirten Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, yapılan iç ve dış denetimlerin; sürekli kalite sistemin kurumda yerleşmesinde çok önemli bir rolü olduğuna değinirken, Bağımsız Dış Gözetim Denetimini gerçekleştiren denetçilere teşekkürlerini iletti.

Kamu hizmetinin kalitesi artacak
Bağımsız Dış Gözetim Denetiminin kapanış toplantısında açıklamalarda bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, “İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; görev tanımlarının yapılması, iş süreçlerinin tanımlanması ve prosedürlere ilişkin iş akış şemalarının hazırlanarak belediye hizmetlerinde standartların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Belediyeler ürün olarak kamu hizmeti vermektedir. Bu çalışmalarımızın sürekli geliştirilerek iyileştirilmesi sonucunda kamu hizmetinin kalitesini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Vatandaş memnuniyeti
Vatandaş memnuniyetinin çalışmalarında öncelikli amaçları olduğuna dikkat çeken Veysel Çıplak, “Sakarya’da farkındalık oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Belediye çalışanlarının yetkileri kapsamında görev ve sorumluluklarını bilmesi ve kendi yürüttüğü faaliyetlerin kurumun hedeflerine katkısını anlaması ve hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi, bu risklerin yönetilme işlemi hizmet ortamının kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Kalite Farkındalığı
Kapanış toplantısında Kalite Yönetim Sistemi Dış Gözetim Denetimini gerçekleştiren denetçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin kalite sisteminin kurumda yerleşmesi ve gelişmesi konusunda yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak denetim izlenimlerini aktardılar. Kaliteli kamu hizmetinin sunulmasında en önemli faktörlerden birinin ‘Kalite Farkındalığı’ olduğunun ve sağlanan bu farkındalığın Büyükşehir çalışanlarında başarılı bir şekilde oluştuğunu gözlemlediklerini belirterek çalışmalara katkı sağlayan tüm kurum personeline teşekkürlerini ilettiler.