HABERLER

Akyazı Kuzuluk Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Akyazı Kuzuluk Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın talebine istinaden, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 386 ada 6-30-31-32-33 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Daire Başkanlığımızca hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 12/04/2021 tarih ve 4/190 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.