Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.04.2014
4/86
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 20/03/2014 tarih ve 3403 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2014 tarih ve 505 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.04.2014
4/87
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Serdivan İlçesi Arabacıalanı ve İstiklal Mahallesi ile Adapazarı İlçe Merkezlerinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planındaki ana ulaşım bağlantılarının yeniden gözden geçirilmesi sonucu hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçesi Arabacıalanı ve İstiklal Mahallesi ile Adapazarı İlçe Merkezlerinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planındaki ana ulaşım bağlantılarının yeniden gözden geçirilmesi sonucu hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ve ?Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik? hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2014 tarih ve 500 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.04.2014
4/88
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1173 ve 1175 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1173 ve 1175 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 03/03/2014 tarih 14 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20/03/2014 tarih ve 435 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.04.2014
4/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Bağlar Mahallesi 1 pafta, 3413 nolu parselin dahil olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması talebiyle 10/09/2012 tarihinde davalı vekilince verilen dilekçenin görüşülmesi.
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 30/01/2014 tarih ve 63 sayılı kararına ilişkin Hukuk Müşavirliğinden alınan görüşe göre, Erenler İlçesi Bağlar Mahallesi 1 pafta, 3413 nolu parselin dâhil olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması talebiyle 10/09/2012 tarihinde davalı vekilince verilen dilekçenin 3194 sayılı İmar Kanunu 5216 sayılı yasanın 7. maddesi hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2014 tarih ve 477 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.04.2014
4/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak tanımlanan yaklaşık 337 ha. Alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı.
Arifiye İlçesi sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak tanımlanan yaklaşık 337 ha. Alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin c bendi ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/04/2014 tarih ve 510 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.04.2014
4/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 43 ada, 14,15,19,27,122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı olarak planlanmasına dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 43 ada, 14,15,19,27,122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı olarak planlanmasına dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7. maddesi ile ?Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2014 tarih ve 504 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.04.2014
4/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Ünlüce ve Kuruçeşme için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Sapanca Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarihli Meclis kararıyla kabul edilen, Sapanca İlçesi Ünlüce ve Kuruçeşme 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/04/2014 tarih ve 507 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.04.2014
4/82
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimi
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?nun doğal üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğine; Asil Üye olarak Cemal ANGIN ve Hüdaver AĞUN, Yedek Üye olarak Serdar YENER ve Fevzi GÜRSOY Büyükşehir Belediyemizi temsilen iki yıl görev yapmak üzere MHP grubunun çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
14.04.2014
4/83
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Organize Sanayi Bölgelerine üye seçimi.
İlimizde bulunan Söğütlü III. Organize Sanayi, Hendek II. Organize Sanayi, Ferizli Organize Sanayilerinde Büyükşehir Belediyesini beş yıl süre ile temsil etmek üzere Asil Üyeliğine Zeki TOÇOĞLU, Yedek Üyeliğine Fevzi KILIÇ MHP grubunun çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
14.04.2014
4/84
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİS
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 253-114 parseller üzerindeki tahsisin kaldırılması
?112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ve hizmet binaları yapılmak üzere? Belediyemize tahsisli Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada, 253-114 nolu parseller üzerindeki Belediyemize ait tahsisin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre kaldırılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir
14.04.2014
4/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Pamukova/Çardakköy ve Geyve/Bozörenköy bölgesinde yaklaşık 29 hektarlık Alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
14.04.2014
4/94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Pamukova/Çardakköy ve Geyve/Bozörenköy bölgesinde yaklaşık 29 hektarlık Alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir