Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği Eylem
10.04.2019 14:00 4/210 ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Meclis Divan Katip Üyesi seçimi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; ?Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.? denildiğinden, meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 Asil 2 Yedek Katip Üyenin iki yıl süre ile görev yapmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19?uncu maddesine göre, 2 Asil 2 Yedek Meclis Divan Katibi üyeliklerine gizli oyla yapılan seçimler neticesinde; Meclis Divan Katipliği Asil Üyeliğine Soner YILDIZ ve Halim KILKIŞ Meclis Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Yakup AYAR ve İsmet YAVUZYİĞİT 69?ar oyla seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/211 ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; ?Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.? denildiğinden, meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçimine ilişkin yapılan müzakeresinde; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19?uncu maddesine göre, Meclis birinci ve ikinci Başkan Vekilinin gizli oyla yapılan seçimler neticesinde; Meclis 1.Başkan Vekilliğine Fevzi KILIÇ Meclis 2. Başkan Vekilliğine Bilal SOYKAN 67?şer oyla seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/212 ENCÜMENE ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Encümene Üye seçimi. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16?ncı maddesi; ?Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur? denmektedir. Bu maddeye istinaden, Meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan seçimler neticesinde; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine; Recep EROĞLU Fahri ARKAN Metin ATALAY Necdet TÖMEKÇE Recep BOĞAZ 66?şar oy?la seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/213 İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15?inci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz üye olmak üzere oluşturulacak İhtisas Komisyonlarının İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım ve Turizm Komisyonları olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere açık oylamayla üye seçimine ilişkin her komisyona yedi kişi olmak üzere yapılan açık oylama neticesinde; İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU HÜSEYİN EMANET AYSUN GÖZYUMAN ADEM ÇALIŞKAN CEMİL KOCACIK MUSTAFA KARAHASAN SEÇKİN AKCAN ÖMER SUSRAN HUNCA HASAN ÇETİNKAYA MERYEM SAĞLAM SEFER ÇORUHLU RAVDA KEÇEOĞLU YOLCU CÜNEYT ŞENSOY FATİH ŞENTÜRK AHMET HACIEYÜPOĞLU HUKUK KOMİSYONU ULAŞIM KOMİSYONU RAVDA KEÇEOĞLU YOLCU ADEM SEFA MUSTAFA YILDIZ AZMİ ÇELEBİ RIDVAN ELTURAN MUHAMMED ÇAKIRBAŞ SERKAN CERRAHOĞLU ZEKİ KANBUR LÜTFÜ TANSI MEHMET AKKAŞ MURAT ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZMEN AHMET HACIEYÜPOĞLU YAŞAR AYGÜNEŞ ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU İSMET YAVUZYİĞİT EMRE YILMAZ HÜSEYİN HALDIZOĞLU ÖZGÜR ÖZMEN UĞUR KILIÇOĞLU MEHMET YILMAZ HALİM KILKIŞ RAHMİ ŞENGÜL RECEP YEŞİL SEFER ÇORUHLU NECMETTİN ALPER LOKMAN İÇÖZ ERCÜMENT BERBER ERBAY KAYATÜRK TARIM KOMİSYONU TURİZM KOMİSYONU NECMETTİN ALPER RECEP YEŞİL LEVENT TUNÇ MUHAMMED ÇAKIRBAŞ LOKMAN İÇÖZ ENVER ÇELİK HASAN ÇETİNKAYA UĞUR KILIÇOĞLU ENVER ÇELİK SONER YILDIZ TACETTİN EFE YAKUP AYAR ERGÜN ÖZTÜRK FARUK NALÇACI Yukarıda belirtilen komisyon üyeliklerine seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/214 ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Marmara Belediyeler Birliğine Üye seçimi. Marmara Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsilen seçilen üyelerin görevi mahalli idareler genel seçimi ile sona erdiğinden, Birliğin organlarının(Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı) yeniden seçilebilmesi için Birlik Tüzüğünün 13. maddesinde belirtilen nüfus kriterine göre Büyükşehir Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından Büyükşehir Belediyemizi temsil edecek 2 Asil 1 Yedek Üyenin seçimine ilişkin yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE?nin doğal üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliğine; Asil Üye olarak Cemil KOCACIK ve Mehmet YILMAZ, Yedek Üye olarak Recep EROĞLU Büyükşehir Belediyemizi temsilen seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/215 ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye seçimi. Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsil eden meclis üyelerinin görevi 31/03/2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile sona erdiğinden, Birliğin organlarının (Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı) yeniden seçilebilmesi için Birlik Tüzüğünün 9/a maddesinde belirtilen nüfus kriterine göre Büyükşehir Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından Büyükşehir Belediyemizi temsil edecek 3 Asil 3 Yedek Üyenin görev yapmak üzere seçimine ilişkin yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE?nin doğal üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğine; Asil Üye olarak Recep YEŞİL, Mustafa KARAHASAN, Emre YILMAZ ve Yedek Üye olarak Azmi ÇELEBİ, Sefer ÇORUHLU, Hüseyin HALDIZOĞLU Büyükşehir Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/216 ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Üye seçimi. İlimizde bulunan Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 1 Asil 1 Yedek Üyenin seçimine ilişkin yapılan müzakere ve oylaması neticesinde; Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere Asil Üye olarak Seçkin AKCAN, Yedek üye olarak Recep BOĞAZ seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/217 ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Üye seçimi. İlimizde bulunan Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini dört yıl süre ile temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 1 Asil 1 Yedek Üyenin seçimine ilişkin yapılan müzakere ve oylaması neticesinde; Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini 4 (dört) yıl süre ile temsil etmek üzere Asil Üye olarak Ruhi ŞENOL, yedek üye olarak Halim KILKIŞ seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/218 ÜYE SEÇİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Söğütlü III. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Üye seçimi. İlimizde bulunan Söğütlü III. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini dört yıl süre ile temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 1 Asil 1 Yedek Üyenin seçimine ilişkin yapılan müzakere ve oylaması neticesinde; Söğütlü III. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini 4 (dört) yıl süre ile temsil etmek üzere Asil Üye olarak Ekrem YÜCE, Yedek Üye olarak Necmettin ALPER seçilmişlerdir.
10.04.2019 14:00 4/219 MECLİS TOPLANTISI GÜNÜN BELİRLENMESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Meclis toplantı gününün belirlenmesi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6?ncı maddesine göre meclis toplantı gününün belirlenmesine ilişkin yapılan müzakere ve oylaması neticesinde; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantı gününün; her ayın ikinci Pazartesi günü saat 14.00 olarak belirlenmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2019 14:00 4/220 MECLİS TOPLANTILARININ SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYDA ALINMASI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Meclis toplantılarının kayda alınması. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtildiği üzere ?Toplantılar meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir? hükmüne göre karar alınmasına ilişkin yapılan müzakere ve oylaması neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesi hükmü gereği, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayda alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2019 14:00 4/221 KADRO İHDAS İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Kadro ihdası(Genel Sekreter Yardımcısı). Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1 adet Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunun ihdası için hazırlanan ekteki (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08/04/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Belediyemizce ihtiyaç duyulan bir adet Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2019 14:00 4/222 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sakarya Fidancılık ve Peyzaj A.Ş.nin kurulması için Başkana yetki verilmesi. 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Şirket Kurulması başlıklı 70.maddesinde: ?Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir.? hükmü ve yine aynı kanunun Meclisin Görevleri başlıklı 18.maddesinin (i) bendinde: ?Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu?na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.? hükmü ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun Şirket Kurulması başlıklı 26.maddesinde: ?Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir.? hükmü gereği Büyükşehir Belediyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre şirket kurabileceği açıkça düzenlemektedir. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun görev yetki ve sorumlulukları başlıklı 7.maddesinin (i) bendinde: ?Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak ve Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.? hükmüde yer almaktadır.5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun ilgili maddeleri ile şirket kurma gerekçe raporunda belirtildiği üzere, Belediyenin bu görev ve hizmet alanını daha etkili, verimli ve ekonomik şartlarda sunması, kaynak oluşturması amacıyla sözleşme taslağında gösterilen unvanlı, konu, ortaklık yapısı, hisse miktarı, tutarında faaliyet göstermek üzere şirketin kurulması ve belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertibin açılması şirketin kuruluş sermayesi miktarınca sermaye transferleri tertibine aktarımın yapılması, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanun?un 26.maddesinin son fıkrasında yer alan: ?Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunulması, Cumhurbaşkanı iznine tabidir? hükmüne göre şirketin kurulması, tescil ve ilanının yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 09/04/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Tarım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2019 14:00 4/223 FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2018 Yılı Faaliyet Raporu. Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 19/03/2019 tarihli, 7976 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakeresi sonucunda; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı Faaliyet Raporunun işaretle yapılan oylaması neticesinde kabulüne, Oy birliğiyle karar verilmiştir.