Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
16.11.2018
10/730
KOCAALİ
EK BÜTÇE
Kocaali İlçe Belediyesinin 2018 Mali yılı Bütçesine ek ödenek konulması.
Kocaali İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Mali Yılı Ek Bütçe Tasarısında yer alan gelir ve giderlerinde oluşan öngörülmeyen artışlar nedeniyle bütçeye ek ödenek konulmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle; GELİR Gelir Kodu Gelir Açıklaması Gelir Bütçesi Miktarı 80001020951 Bina Vergisi 250.000.00-TL 80001020952 Arsa Vergisi 250.000,00-TL 80001060951 Bina İnşaat Harcı 250.000,00-TL 80005020251 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 750.000,00-TL 80006010501 Arsa Satışı 2.500.000,00-TL TOPLAM 4.000.000,00-TL GİDER Gider Kodu Gider Açıklaması Gider Bütçesi Miktarı 83003020302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 450.000,00 TL 83003050105 Harita Yapım ve Alım Giderleri 50.000,00 TL 83003050402 Sigorta Giderleri 20.000,00 TL 83003050502 Taşıt Kiralaması Giderleri 50.000,00 TL 83003050503 İş Makinası Kiralaması Giderleri 50.000,00 TL 83003050990 Diğer Hizmet Alımları 700.000,00 TL 83003070302 Makine Teçhizat Bakım Onarım Gideri 30.000,00 TL 83003070303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 250.000,00 TL 83003070304 İş Makinesi Onarım Giderleri 50.000,00 TL 83003080190 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gid. 100.000,00 TL 83003080901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Gid. 50.000,00 TL 83003050104 Müteahhitlik Hizmetleri 160.000,00 TL 83001010201 Zamlar ve Tazminatlar 40.000,00 TL 83006050707 Yol Yapım Giderleri 2.000.000,00 TL TOPLAM 4.000.000,00 TL Ek ödenek öngörüldüğü tespit edilmiştir. Bu itibarla; hazırlanan Kocaali İlçe Belediyesi Ek Bütçesinin 2018 mali yılı gelir ve giderlerinde oluşan öngörülmeyen artışlar nedeniyle bütçeye ek ödenek konulmasına ihtiyaç olduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı bir husus bulunmadığından kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 14/11/2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/731
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 12/11/2018 tarih ve 10/721 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. Maddeleri hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim olunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin mevzuatlara uygun olarak ekte düzenlendiği şekliyle Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-1
ADAPAZARI
GELİR TARİFESİ
Adapazarı İlçe Belediyesi 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. Maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli, 9/129 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-2
SERDİVAN
GELİR TARİFESİ
Serdivan İlçe Belediyesi 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. Maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarihli, 85 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-3
ERENLER
GELİR TARİFESİ
Erenler İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2018 tarihli, 50 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-4
HENDEK
GELİR TARİFESİ
Hendek İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli; 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2018 tarihli, 51 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-5
AKYAZI
GELİR TARİFESİ
Akyazı İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli; 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli, 88 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-6
KARASU
GELİR TARİFESİ
Karasu İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli; 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Karasu İlçe Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarihli, 79 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-7
ARİFİYE
GELİR TARİFESİ
Arifiye İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih ve 2018/68 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin 13/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-8
SAPANCA
GELİR TARİFESİ
Sapanca İlçe Belediyesi 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. Maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarihli, 2018/81 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-9
FERİZLİ
GELİR TARİFESİ
Ferizli İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli, 39 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-10
SÖĞÜTLÜ
GELİR TARİFESİ
Söğütlü İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli; 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2018 tarihli, 42 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-11
KARAPÜRÇEK
GELİR TARİFESİ
Karapürçek İlçe Belediyesi 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. Maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2018 tarihli, 29 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-12
GEYVE
GELİR TARİFESİ
Geyve İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Geyve İlçe Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli, 2018/33 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-13
PAMUKOVA
GELİR TARİFESİ
Pamukova İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 0tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli, 47 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-14
KOCAALİ
GELİR TARİFESİ
Kocaali İlçe Belediyesi 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. Maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 10/08/2018 tarihli, 57 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-15
KAYNARCA
GELİR TARİFESİ
Kaynarca İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli; 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarihli, 59 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/732-16
TARAKLI
GELİR TARİFESİ
Taraklı İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli, 2018/45 sayılı kararında belirtilen 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporu ekinde düzenlendiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine ait 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminleri Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun şeklinde düzenlendiği komisyonumuzca görülmüştür. Buna göre ekte sunulan cetvellerde belirtildiği üzere Gider Bütçe tahmini 1.454.450.916,00.-TL, Gelir Bütçe Tahmini 1.404.450.916,00.-TL ve Finansman tahmini 50.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 1.454.450.916,00.-TL denk olarak hazırlanmıştır. 2020 Yılı için Gider Bütçesi Tahmini 1.415.660.697,54.-TL Gelir Bütçesi tahmini 1.394.660.697,54.-TL ve Finansmanın tahmini 21.000.000,00.-TL olmak üzere 1.415.660.697,54.-TL, 2020 Yılı için ise Gider Bütçesi Tahmini 1.495.770.653,28.-TL, Gelir Bütçesi Tahmini ise 1.473.720.653,28.-TL ve Finansman tahmini 22.050.000,00.-TL olmak üzere toplam 1.495.770.653,28.-TL olduğu görülmüştür. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine ait 2019 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2020-2021 yılı Bütçe Tahminlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma düzeyinde incelenmesi neticesinde komisyonumuzca; FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Genel Kamu Hizmetleri 555.925.517,00 584.884.450,03 617.973.790,93 38 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 57.968.813,00 61.040.110,28 64.460.985,82 4 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 398.664.279,00 419.399.378,31 441.213.269,84 27 05- Çevre Koruma Hizmetleri 194.404.768,00 203.862.962,66 214.823.574,85 13 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 163.198.199,00 171.063.707,34 180.518.367,14 11 07- Sağlık Hizmetleri 17.680.000,00 18.568.200,00 19.538.894,50 1 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 53.244.618,00 55.998.685,82 59.076.677,24 4 09-Eğitim Hizmetleri 78.093,00 85.871,06 94.423,82 - 10-Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm. 13.286.629,00 13.963.921,01 14.706.824,69 1 TOPLAM 1.454.450.916,00 1.528.867.286,50 1.612.406.808,83 100 ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir. -1- -16/11/2018 tarihli, 10/733 sayılı kararın devamı- 2019 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2020-2021 yılı Bütçe Tahminlerinin Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde incelenmesi neticesinde komisyonumuzca; EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Personel Giderleri 189.405.619,00 199.122.498,95 210.102.901,17 13 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Prim Gid. 29.490.085,00 31.028.455,04 32.733.671,00 2 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 644.933.067,00 678.174.489,90 716.102.061,52 44 04- Faiz Giderleri 29.960.674,00 31.532.999,00 33.323.720,88 2 05- Cari Transferler 42.404.718,00 44.463.325,45 46.920.181,09 3 06- Sermaye Giderleri 418.006.678,00 439.171.533,16 462.004.653,20 29 07- Sermaye Transferleri 1.435.400,00 1.511.629,00 1.592.369,04 - 08- Borç Verme 31.000,00 32.550,00 34.230,00 - 09- Yedek Ödenekler 98.773.675,00 103.819.406,00 109.582.204,93 7 10-Engelli Ödenekleri 10.000,00 10.400,00 10.816,00 - TOPLAM 1.454.450.916,00 1.528.867.286,50 1.612.406.808,83 100 ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir. 2019 Mali Yılı Birleşik Bütçe Tasarıları ve 2020-2021 yılı Bütçe Tahminlerinin Gelirin Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde incelenmesi neticesinde komisyonumuzca; GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- Vergi Gelirleri 267.152.102,46 280.882.257,46 297.401.879,23 19 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 181.040.448,75 190.233.875,55 200.284.795,71 13 04- Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gelirler 20.664.856,00 21.820.312,48 23.098.117,79 1 05- Diğer Gelirler 838.324.529,40 881.025.127,15 928.290.359,37 60 06- Sermaye Gelirleri 98.358.509,39 103.551.771,06 109.413.348,45 7 08- Alacaklardan Tahsilâtlar 176.180,00 185.591,80 195.523,80 - 09- Red ve İadeler ( - ) -1.265.710,00 -1.331.649,00 -1.402.215,52 - TOPLAM 1.404.450.916,00 1.476.367.286,50 1.557.281.808,83 100 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı % Bütçe Tasarısı Bütçe Tahmini Bütçe Tahmini 01- İç Borçlanma 50.000.000,00 52.500.000,00 55.125.000,00 100,00 TOPLAM 50.000.000,00 52.500.000,00 55.125.000,00 100,00 olduğu komisyonumuz tarafından tespit edilmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca incelenmesi neticesinde hazırlanmış olan mali tablolara ait verilerin bahse konu olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı, 15 sayfadan oluşan 2019 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Tasarısı ve 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerinin yukarıda belirtildiği şekilde yapılan; gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyi ile gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okumak suretiyle oylaması neticesinde oybirliği ile kabulüne karar verildi.
16.11.2018
10/733-A
ADAPAZARI
BÜTÇE TASARISI
Adapazarı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Adapazarı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 148.800.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 157.000.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 165.600.000,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 44.460.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 4.700.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 31.590.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 37.220.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 11.920.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 18.900.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 10.000,00 Toplam 148.800.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 26.433.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 4.008.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 65.388.000,00 04- Faiz Giderleri 2.000.000,00 05- Cari Transferler 6.205.000,00 06- Sermaye Giderleri 31.266.000,00 07- Sermaye Transferleri 500.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 13.000.000,00 10-Engelli ödenekleri 0,00 Toplam 148.800.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 42.100.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.030.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 900.000,00 05- Diğer Gelirler 91.490.000,00 06- Sermaye Gelirleri 6.500.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -220.000,00 Toplam 148.800.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 46.905.300,00 49.485.092,46 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 4.958.500,00 5.231.217,59 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 33.343.450,00 35.142.338,06 05- Çevre Koruma Hiz. 39.267.100,00 41.426.790,62 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 12.575.600,00 13.267.258,27 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 19.939.500,00 21.036.172,71 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 10.550,00 11.130,29 Toplam 157.000.000,00 165.600.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 27.886.815,00 29.420.590,31 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 4.228.440,00 4.461.004,35 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 68.984.340,00 72.778.479,92 04- Faiz Giderleri 2.110.000,00 2.226.050,00 05- Cari Transferler 6.546.275,00 6.906.320,16 06- Sermaye Giderleri 33.001.630,00 34.781.717,76 07- Sermaye Transferleri 527.500,00 556.512,50 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 13.715.000,00 14.469.325,00 10-Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 157.000.000,00 165.600.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 44.431.500,00 46.840.232,52 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.471.650,00 8.937.590,75 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 949.500,00 1.001.722,50 05- Diğer Gelirler 96.521.950,00 101.830.657,25 06- Sermaye Gelirleri 6.857.500,00 7.234.662,50 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -232.100,00 -244.865,52 Toplam 157.000.000,00 165.600.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Adapazarı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-B
SERDİVAN
BÜTÇE TASARISI
Serdivan İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Serdivan İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 112.000.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 117.600.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 123.480.000,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 35.635.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.938.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 31.798.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 32.511.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 7.518.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.600.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 112.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 16.264.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 2.323.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 51.923.000,00 04- Faiz Giderleri 1.837.000,00 05- Cari Transferler 2.192.000,00 06- Sermaye Giderleri 26.261.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 11.200.000,00 10-Engelli ödenekleri 0,00 Toplam 112.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 42.100.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.030.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 900.000,00 05- Diğer Gelirler 91.490.000,00 06- Sermaye Gelirleri 6.500.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -220.000,00 Toplam 148.800.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 37.416.750,00 39.287.600,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 2.034.900,00 2.136.651,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 33.387.900,00 35.057.295,50 05- Çevre Koruma Hiz. 34.136.550,00 35.843.329,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 7.893.900,00 8.288.611,50 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.730.000,00 2.866.513,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 117.600.000,00 123.480.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 17.077.200,00 17.931.018,50 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 2.439.150,00 2.561.113,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 54.519.150,00 57.245.145,00 04- Faiz Giderleri 1.928.850,00 2.025.293,00 05- Cari Transferler 2.301.600,00 2.416.679,50 06- Sermaye Giderleri 27.574.050,00 28.952.751,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 11.760.000,00 12.348.000,00 10-Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 117.600.000,00 123.480.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 60.270.529,00 63.284.057,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.339.134,00 4.556.092,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 504.193,00 529.399,00 05- Diğer Gelirler 45.814.977,00 48.105.726,00 06- Sermaye Gelirleri 6.833.917,00 7.175.614,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -162.750,00 -170.888,00 Toplam 117.600.000,00 123.480.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Serdivan İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-C
ERENLER
BÜTÇE TASARISI
Erenler İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Erenler İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 85.000.000,00-TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 89.250.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 93.715.000,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 15.566.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 2.055.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 12.685.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 12.318.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 36.823.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 5.553.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 85.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 11.110.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.649.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 28.983.000,00 04- Faiz Giderleri 2.000.000,00 05- Cari Transferler 985.000,00 06- Sermaye Giderleri 35.650.000,00 07- Sermaye Transferleri 373.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.250.000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 85.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, .../? (16/11/2018 tarih, 10/733-C sayılı kararın devamı) 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 22.120.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.060.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 300.000,00 05- Diğer Gelirler 32.050.000,00 06- Sermaye Gelirleri 26.520.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -50.000,00 Toplam 85.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2019-2020 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 16.344.300,00 17.161.507,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 2.157.750,00 2.265.638,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 13.319.250,00 13.985.213,00 05- Çevre Koruma Hiz. 12.933.900,00 13.580.595,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 38.664.150,00 40.597.358,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 5.830.650,00 6.124.689,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 89.250.000,00 93.715.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 11.665.500,00 12.248.777,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.731.450,00 1.818.025,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 30.432.150,00 31.956.253,00 04- Faiz Giderleri 2.100.000,00 2.205.000,00 05- Cari Transferler 1.034.250,00 1.085.963,00 06- Sermaye Giderleri 37.432.500,00 39.304.125,00 07- Sermaye Transferleri 391.650,00 411.232,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.462.500,00 4.685.625,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 89.250.000,00 93.715.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 23.226.000,00 24.387.300,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.263.000,00 4.476.150,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 315.000,00 333.250,00 05- Diğer Gelirler 33.652.500,00 35.335.125,00 06- Sermaye Gelirleri 27.846.000,00 29.238.300,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -52.500,00 -55.125,00 Toplam 89.250.000,00 93.715.000,00 bağlandığından, .../? (16/11/2018 tarih, 10/733-C sayılı kararın devamı) Üç sayfadan oluşan Erenler İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-D
HENDEK
BÜTÇE TASARISI
Hendek İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/727 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. Maddesine göre hazırlanan, Hendek İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 67.800.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 71.190.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir-Gider tahmininin de 78.309.000,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 35.786.500,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 34.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.609.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.050.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 22.150.500,00 07- Sağlık Hiz. 717.000,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 873.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 580.000,00 Toplam: 67.800.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, .../? -16/11/2018 tarih ve 10/733-D sayılı kararı devamı- 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 9.149.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.374.500,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 34.354.500,00 04- Faiz Giderleri 2.500.000,00 05- Cari Transferler 2.640.000,00 06- Sermaye Giderleri 12.080.000,00 07- Sermaye Transferleri 1.000,00 08- Borç Verme 1.000,00 09- Yedek Ödenekler 5.700.000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam: 67.800.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 21.550.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.750.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 900.000,00 05- Diğer Gelirler 33.500.000,00 06- Sermaye Gelirleri 5.100.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam: 67.800.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir-Gider tahminleri ise; 2019-2020 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 37.575.825,00 41.333.407,50 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 35.700,00 39.270,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.689.450,00 1.858.395,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.352.500,00 6.987.750,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 23.258.025,00 25.583.827,50 07- Sağlık Hiz. 752.850,00 828.135,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 916.650,00 1.008.315,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 609.000,00 669.900,00 Toplam: 71.190.000,00 78.309.000,00 ./? -16/11/2018 tarih ve 10/733-D sayılı kararı devamı- 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 9.606.450,00 10.567.095,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.443.225,00 1.587.547,50 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 36.072.225,00 39.679.447,50 04- Faiz Giderleri 2.625.000,00 2.887.500,00 05- Cari Transferler 2.772.000,00 3.049.200,00 06- Sermaye Giderleri 12.684.000,00 13.952.400,00 07- Sermaye Transferleri 1.050,00 1.155,00 08- Borç Verme 1.050,00 1.155,00 09- Yedek Ödenekler 5.985.000,00 6.583.500,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam: 71.190.000,00 78.309.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 22.627.500,00 24.890.250,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 77.087.500,00 7.796.250,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 945.000,00 1.039.500,00 05- Diğer Gelirler 35.175.000,00 38.692.500,00 06- Sermaye Gelirleri 5.355.000,00 5.890.500,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam: 71.190.000,00 78.309.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Hendek İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-E
AKYAZI
BÜTÇE TASARISI
Akyazı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33.maddesine göre hazırlanan, Akyazı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 50.000.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 52.000.000,00TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 54.080.000,00TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 22.060.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.480.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.960.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 15.900.000,00 07- Sağlık Hiz. 950.000,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.650.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 50.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, .../? 16/11/2018 tarihli; 10/733-E sayılı kararın devamıdır. 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 9.932.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.549.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 21.962.000,00 04- Faiz Giderleri 400.000,00 05- Cari Transferler 2.384.000,00 06- Sermaye Giderleri 8.923.000,00 07- Sermaye Transferleri 50.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.800.000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 50.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 15.620.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.765.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.850.000,00 05- Diğer Gelirler 25.010.000,00 06- Sermaye Gelirleri 4.835.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 55.000,00 09- Red ve İadeler (-) -135.000,00 Toplam 50.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 22.942.400,00 23.860.096,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.539.200,00 1.600.768,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 7.238.400,00 7.527.936,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 16.536.000,00 17.197.440,00 07- Sağlık Hiz. 988.000,00 1.027.520,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.756.000,00 2.866.240,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 52.000.000,00 54.080.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 10.329.280,00 10.742.451,20 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.610.960,00 1.675.398.40 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 22.840.480,00 23.754.099,20 04- Faiz Giderleri 416.000,00 432.640,00 05- Cari Transferler 2.479.360,00 2.578.534,40 06- Sermaye Giderleri 9.279.920,00 9.651.116,80 07- Sermaye Transferleri 52.000,00 54.080,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.992.000,00 5.191.680,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 52.000.000,00 54.080.000,00 ./? 16/11/2018 tarihli; 10/733-E sayılı kararın devamıdır. 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL 01- Vergi Gelirleri 16.244.800,00 16.894.592,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.835.600,00 1.909.024,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.964.000,00 3.082.560,00 05- Diğer Gelirler 26.010.400,00 27.050.816,00 06- Sermaye Gelirleri 5.028.400,00 5.229.536,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 57.200,00 59.488,00 09- Red ve İadeler (-) -140.400,00 -146.016,00 Toplam 52.000.000,00 54.080.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Akyazı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-F
KARASU
BÜTÇE TASARISI
Karasu İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33.maddesine göre hazırlanan, Karasu İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 71.465.900,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 75.396.524,50TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 79.920.315,99TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 18.334.770,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.254.400,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 43.116.030,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.074.500,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.686.200,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 71.465.900,00 ödenek olarak ayrıldığı, .../? 16/11/2018 tarihli; 10/733-F sayılı kararın devamıdır. 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 9.160.130,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.297.400,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 55.488.300,00 04- Faiz Giderleri 356.000,00 05- Cari Transferler 106.070,00 06- Sermaye Giderleri 3.000,00 07- Sermaye Transferleri 55.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 5.000.000,00 10-Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 71.465.900,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 28.490.166,46 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.131.226,75 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 120.000,00 05- Diğer Gelirler 19.099.801,40 06- Sermaye Gelirleri 21.824.705,39 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -200.000,00 Toplam 71.465.900,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 19.343.182,35 20.503.773,29 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.323.392,00 1.402.795,52 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 45.487.411,65 48.216.656,36 05- Çevre Koruma Hiz. 6.408.597,50 6.793.113,36 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 0,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.833.941,00 3.003.977,46 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 75.396.524,50TL 79.920.315.99 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 9.663.937,15 10.243.773,39 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.368.757,00 1.450.882,42 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 58.540.156,50 62.052.565,90 04- Faiz Giderleri 375.580,00 398.114,80 05- Cari Transferler 111.903,85 118.618,08 06- Sermaye Giderleri 3.165,00 3.354,90 07- Sermaye Transferleri 58.025,00 61.506,50 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 5.275.000,00 5.591.500,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 75.396.524,50TL 79.920.315.99 ./? 16/11/2018 tarihli; 10/733-F sayılı kararın devamıdır. 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL 01- Vergi Gelirleri 30.057.125,62 31.860.553,16 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.248.444,23 2.383.350,90 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 126.600,00 134.196,00 05- Diğer Gelirler 20.150.290,47 21.359.307,74 06- Sermaye Gelirleri 23.025.064,18 24.406.568,03 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -211.000,00 -223.660,00 Toplam 75.396.524,50TL 79.920.315.83 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Karasu İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-G
ARİFİYE
) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Arifiye İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 34.000.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 36.040.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir-Gider tahmininin de 39.506.300,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 29.685.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.750.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 2.365.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 200.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam: 34.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, -1- -16/11/2018 tarih ve 10/733-G sayılı kararı devamı- 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 5.959.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 882.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 15.232.000,00 04- Faiz Giderleri 830.000,00 05- Cari Transferler 1.073.000,00 06- Sermaye Giderleri 6.408.000,00 07- Sermaye Transferleri 46.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 3.570.000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam: 34.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 17.781.150,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.465.510,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 136.500,00 05- Diğer Gelirler 12.035.440,00 06- Sermaye Gelirleri 1.581.400,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam: 34.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir-Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 32.045.000,00 35.131.800,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.760.000,00 1.936.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 2.015.000,00 2.196.500,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 220.000,00 242.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam: 36.040.000,00 39.506.300,00 -2- -16/11/2018 tarih ve 10/733-G sayılı kararı devamı- 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 6.334.900,00 6.948.690,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 970.200,00 1.065.120,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 16.029.200,00 17.564.620,00 04- Faiz Giderleri 913.000,00 1.004.300,00 05- Cari Transferler 1.026.300,00 1.128.930,00 06- Sermaye Giderleri 6.949.800,00 7.643.730,00 07- Sermaye Transferleri 50.600,00 55.660,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 3.766.000,00 4.095.250,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam: 36.040.000,00 39.506.300,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 18.639.265,00 20.365.491,50 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.712.061,00 2.983.267,10 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 150.150,00 165.165,00 05- Diğer Gelirler 12.798.984,00 14.078.882,40 06- Sermaye Gelirleri 1.739.540,00 1.913.494,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam: 36.040.000,00 39.506.300,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Arifiye İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-H
SAPANCA
BÜTÇE TASARISI
Sapanca İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Sapanca İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 41.000.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 42.640.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 44.345.600,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 8.035.058,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.891.009,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 21.854.046,00 05- Çevre Koruma Hiz. 3.283.009,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 3.429.019,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.507.859,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 41.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 10.687.094,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.772.001,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 18.010.886,00 04- Faiz Giderleri 40.000,00 05- Cari Transferler 30.015,00 06- Sermaye Giderleri 6.350.004,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.100.000,00 10-Engelli ödenekleri 10.000,00 Toplam 41.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 17.900.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.050.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.600.000,00 05- Diğer Gelirler 11.800.000,00 06- Sermaye Gelirleri 4.700.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -50.000,00 Toplam 41.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 8.304.461,36 8.636.641,76 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.966.648,32 2.045.315,12 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 22.988.207,84 23.907.735,52 05- Çevre Koruma Hiz. 3.310.329,36 3.442.742,52 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 3.566.179,76 3.708.827,32 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.504.173,36 2.604.340,60 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 42.640.000,00 44.345.602,84 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 11.114.578,80 11.559.162,92 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.842.881,04 1.916.596,68 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 18.731.320,40 19.480.574,88 04- Faiz Giderleri 41.600,00 43.264,00 05- Cari Transferler 31.215,60 32.464,20 06- Sermaye Giderleri 6.604.004,16 6.868.164,16 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.264.000,00 4.434.560,00 10-Engelli Ödenekleri 10.400,00 10.816,00 Toplam 42.640.000,00 44.345.602,84 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 18.616.000,00 19.360.640,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.252.000,00 5.462.080,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.664.000,00 1.730.560,00 05- Diğer Gelirler 12.272.000,00 12.762.880,00 06- Sermaye Gelirleri 4.888.000,00 5.083.520,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -52.000,00 -54.080,00 Toplam 42.640.000,00 44.345.600,00 bağlandığından, ./? -16/11/2018 tarihli, 10/733-H sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Sapanca İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-I
FERİZLİ
BÜTÇE TASARISI
Ferizli İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2019-2020 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Ferizli İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 16.000.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 16.800.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir-Gider tahmininin de 17.640.000,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.433.500,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 540.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 3.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 2.741.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 8.730.500,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 552.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam: 16.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, -1- -16/11/2018 tarih ve 10/733-I sayılı kararı devamı- 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 3.735.500,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 548.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 9.916.000,00 04- Faiz Giderleri 60.000,00 05- Cari Transferler 210.500,00 06- Sermaye Giderleri 410.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.120.0000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam: 16.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 2.823.500,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.203.560,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 88.000,00 05- Diğer Gelirler 7.325.020,00 06- Sermaye Gelirleri 3.583.960,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -24.040,00 Toplam: 16.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir-Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.605.175,00 3.785.433,75 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 567.000,00 595.350,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 3.150,00 3.307,50 05- Çevre Koruma Hiz. 2.878.050,00 3.021.952,50 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 9.167.025,00 9.625.376,25 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 579.600,00 608.580,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam: 16.800.000,00 17.640.000,00 -2- -16/11/2018 tarih ve 10/733-I sayılı kararı devamı- 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 3.922.275,00 4.118.388,75 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 575.400,00 604.170,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 10.411.800,00 10.932.390,00 04- Faiz Giderleri 63.000,00 66.150,00 05- Cari Transferler 221.025,00 232.076,25 06- Sermaye Giderleri 430.500,00 452.025,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.176.000,00 1.234.800,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam: 16.800.000,00 17.640.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 2.964.675,00 3.112.908,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.313.738,00 2.429.425,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 92.400,00 97.020,00 05- Diğer Gelirler 7.691.271,00 8.075.835,00 06- Sermaye Gelirleri 3.763.158,00 3.951.316,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -25.242,00 -26.504,00 Toplam: 16.800.000,00 17.640.000,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Ferizli İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-J
SÖĞÜTLÜ
BÜTÇE TASARISI
Söğütlü İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33.maddesine göre hazırlanan, Söğütlü İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 13.026.458,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 14.327.269,00TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 15.759.990,00TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.635.706,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 256.104,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 3.738.703,00 05- Çevre Koruma Hiz. 3.047.759,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 1.010.307,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.047.557,00 09- Eğitim Hizmetleri 78.093,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 212.229,00 Toplam 13.026.458,00 ödenek olarak ayrıldığı, ?./?. 16/11/2018 tarihli; 10/733-J sayılı kararın devamıdır. 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 2.467.973,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 463.376,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 6.871.387,00 04- Faiz Giderleri 71.874,00 05- Cari Transferler 369.622,00 06- Sermaye Giderleri 1.557.851,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.224.375,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 13.026.458,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 2.840.262,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.423.398,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 333.644,00 05- Diğer Gelirler 5.259.570,00 06- Sermaye Gelirleri 2.213.254,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -43.670,00 Toplam 13.026.458,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.898.222,32 3.186.885,26 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 281.611,96 309.660,51 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 4.111.077,82 4.520.541,17 05- Çevre Koruma Hiz. 3.351.315,80 3.685.106,85 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 1.110.933,58 1.221.582,56 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2.254.869,46 2.485.179,47 09- Eğitim Hizmetleri 85.871,06 94.423,82 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 233.367,01 256.610,36 Toplam 14.327.269,00 15.759.990,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 2.713.802,00 2.985.184,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 505.498,00 556.052,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.437.530,00 8.181.288,00 04- Faiz Giderleri 79.061,00 86.967,00 05- Cari Transferler 406.584,00 447.245,00 06- Sermaye Giderleri 1.837.981,00 2.021.761,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.346.813,00 1.481.493,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 14.327.269,00 15.759.990,00 ./? 16/11/2018 tarihli; 10/733-J sayılı kararın devamıdır. 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL 01- Vergi Gelirleri 3.122.594,00 3.434.852,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.665.604,00 2.932.161,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 367.007,00 403.708,00 05- Diğer Gelirler 5.785.524,00 6.364.075,00 06- Sermaye Gelirleri 2.434.577,00 2.678.035,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -48.037,00 -52.841,00 Toplam 14.327.269,00 15.759.990,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Söğütlü İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-K
KARAPÜRÇEK
BÜTÇE TASARISI
Karapürçek İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Karapürçek İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 9.500.000,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 10.450.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 11.495.000,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.019.525,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 6.430.473,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 50.000,00 Toplam 9.500.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 1.554.010,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 193.006,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.829.455,00 04- Faiz Giderleri 30.000,00 05- Cari Transferler 193.506,00 06- Sermaye Giderleri 1.800.023,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 900.000,00 10-Engelli ödenekleri 0,00 Toplam 9.500.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 2.044.003,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 155.005,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.437.974,00 05- Diğer Gelirler 4.863.009,00 06- Sermaye Gelirleri 9,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 9.500.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.321.478,00 3.653.625,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 7.073.520,00 7.780.872,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 2,00 3,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 55.000,00 60.500,00 Toplam 10.450.000,00 11.495.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 1.709.411,00 1.880.352,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 212.307,00 233.537,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 5.312.400,00 5.843.641,00 04- Faiz Giderleri 33.000,00 36.300,00 05- Cari Transferler 212.857,00 234.142,00 06- Sermaye Giderleri 1.980.025,00 2.178.028,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 990.000,00 1.089.000,00 10-Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 10.450.000,00 11.495.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 2.248.403,00 2.473.244,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 170.506,00 187.556,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.681.771,00 2.949.949,00 05- Diğer Gelirler 5.349.310,00 5.884.241,00 06- Sermaye Gelirleri 10,00 10,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 10.450.000,00 11.495.000,00 bağlandığından, ./? -16/11/2018 tarihli, 10/733-K sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Karapürçek İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-L
GEYVE
BÜTÇE TASARISI
Geyve İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Geyve İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 54.000.000,00-TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 57.240.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 60.674.400,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 15.720.000,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.445.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 25.705.000,00 05- Çevre Koruma Hiz. 5.915.000,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 07- Sağlık Hiz. 1.370.000,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 3.845.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 54.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 7.475.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.365.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 36.870.000,00 04- Faiz Giderleri 1.135.000,00 05- Cari Transferler 1.665.000,00 06- Sermaye Giderleri 1.470.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.020.000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 54.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ?/? (16/11/2018 tarih 10/733-L sayılı kararın devamı) 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 12.780.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.600.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.150.000,00 05- Diğer Gelirler 24.730.000,00 06- Sermaye Gelirleri 2.650.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 120.000,00 09- Red ve İadeler (-) -30.000,00 Toplam 54.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 16.663.200,00 17.662.989.00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 1.531.700,00 1.623.602,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 27.247.300,00 28.882.137,00 05- Çevre Koruma Hiz. 6.269.900,00 6.646.094,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 0,00 07- Sağlık Hiz. 1.452.200,00 1.539.332,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 4.075.700,00 4.320.243,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 57.240.000,00 60.674.397,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 7.923.500,00 8.398.910,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 1.446.900,00 1.533.711,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 39.082.200,00 41.427.132,00 04- Faiz Giderleri 1.203.100,00 1.275.286,00 05- Cari Transferler 1.764.900,00 1.870.794.00 06- Sermaye Giderleri 1.558.200,00 1.651.692,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 4.261.200,00 4.516.872,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 57.240.000,00 60.674.397,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 13.546.800,00 14.359.608,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.296.600,00 13.033.760,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.279.000,00 2.415.740,00 05- Diğer Gelirler 26.213.800,00 27.786.628,00 06- Sermaye Gelirleri 2.809.000,00 2.977.540,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 127.200,00 134.832,00 09- Red ve İadeler (-) -31.800,00 -33.708,00 Toplam 57.240.000,00 60.674.400,00 bağlandığından, .../? (16/11/2018 tarih 10/733-L sayılı kararın devamı) Üç sayfadan oluşan Geyve İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-M
PAMUKOVA
BÜTÇE TASARISI
Pamukova İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Pamukova İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 20.000.000,00-TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 20.200.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 20.402.000,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.864.100,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 330.800,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 682.300,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 15.122.400,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 400,00 Toplam 20.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 3.071.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 544.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 6.213.700,00 04- Faiz Giderleri 800,00 05- Cari Transferler 340.000,00 06- Sermaye Giderleri 7.830.800,00 07- Sermaye Transferleri 400,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.999.300,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 20.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, .../? (16/11/2018 tarih 10/733-M sayılı kararın devamı) 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 2.453.784,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.488.432,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 3.548,00 05- Diğer Gelirler 12.051.368,00 06- Sermaye Gelirleri 1.688,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 1.180,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 20.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 3.902.741,00 3.941.768,41 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 334.108,00 337.449,08 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 689.123,00 696.014,23 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 15.273.624,00 15.426.360,24 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 404,00 404,00 Toplam 20.200.000,00 20.402.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 3.101.710,00 3.132.727,10 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 549.440,00 554.934,40 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 6.275.837,00 6.338.595,37 04- Faiz Giderleri 808,00 816,08 05- Cari Transferler 343.400,00 346.834,00 06- Sermaye Giderleri 7.909.108,00 7.988.199,08 07- Sermaye Transferleri 404,00 408,04 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 2.019.293,00 2.039.485,93 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 20.200.000,00 20.402.000,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 2.478.321.84 2.503.105,05 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.543.316,32 5.598.749,46 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 3.583,48 3.619,29 05- Diğer Gelirler 12.171.881,68 12.293.600,48 06- Sermaye Gelirleri 1.704,88 1.721,92 08- Alacaklardan Tahsilatlar 1.191,80 1.203,80 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 20.200.000,00 20.402.000,00 bağlandığından, .../? (16/11/2018 tarih 10/733-M sayılı kararın devamı) Üç sayfadan oluşan Pamukova İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-N
KOCAALİ
BÜTÇE TASARISI
Kocaali İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Kocaali İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 20.658.558,00 TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 21.690.733,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 22.774.517,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 20.658.558,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 20.658.558,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 3.911.212,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 595.302,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 13.952.039,00 04- Faiz Giderleri 500.000,00 05- Cari Transferler 120.005,00 06- Sermaye Giderleri 0,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.580.000,00 10-Engelli ödenekleri 0,00 Toplam 20.658.558,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 6.186.533,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 750.008,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.550.008,00 05- Diğer Gelirler 6.942.009,00 06- Sermaye Gelirleri 5.230.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 20.658.558,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 21.690.733,00 22.774.517,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 0,00 0,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 0,00 0,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 21.690.733,00 22.774.517,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 4.106.772,00 4.312.110,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 625.067,00 656.320,25 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 14.648.889,00 15.380.581,75 04- Faiz Giderleri 525.000,00 551.250,00 05- Cari Transferler 126.005,00 132.305,00 06- Sermaye Giderleri 0,00 0,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.659.000,00 1.741.950,00 10-Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 21.690.733,00 22.774.517,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 6.495.108,00 6.819.112,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 787.508,00 826.883,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.627.508,00 1.708.883,00 05- Diğer Gelirler 7.289.109,00 7.653.564,00 06- Sermaye Gelirleri 5.491.500,00 5.766.075,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 21.690.733,00 22.774.517,00 bağlandığından, ./? -16/11/2018 tarihli, 10/733-N sayılı kararın devamı- Üç sayfadan oluşan Kocaali İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-O
KAYNARCA
BÜTÇE TASARISI
Kaynarca İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33.maddesine göre hazırlanan, Kaynarca İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 12.000.000,00TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 12.974.760,00TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 14.028.966,00TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.254.500,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 7.643.500,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 2.102.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 0,00 Toplam 12.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, ../.. 16/11/2018 tarihli; 10/733-O sayılı kararın devamıdır. 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 1.965.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 289.500,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.211.500,00 04- Faiz Giderleri 400.000,00 05- Cari Transferler 32.000,00 06- Sermaye Giderleri 1.102.000,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.000.000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 12.000.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 3.631.200,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.348.800,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 60.000,00 05- Diğer Gelirler 6.360.000,00 06- Sermaye Gelirleri 600.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 Toplam 12.000.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.434.860,00 2.629.648,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 8.266.500,00 8.940.482,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 05- Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 2.273.400,00 2.458.836,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 0,00 0,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 0,00 0,00 Toplam 12.974.760,00 14.028.966,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 2.122.200,00 2.291.976,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 312.660,00 337.672,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.799.940,00 8.436.597,00 04- Faiz Giderleri 432.000,00 466.560,00 05- Cari Transferler 34.560,00 37.325,00 06- Sermaye Giderleri 1.193.400,00 1.292.436,00 07- Sermaye Transferleri 0,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 1.080.000,00 1.166.400,00 10-Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 12.974.760,00 14.028.966,00 .../? 16/11/2018 tarihli; 10/733-O sayılı kararın devamıdır. 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL 01- Vergi Gelirleri 3.921.696,00 4.235.431,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.456.704,00 1.573.241,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 64.800,00 69.984,00 05- Diğer Gelirler 6.883.560,00 7.450.470,00 06- Sermaye Gelirleri 648.000,00 699.840,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 Toplam 12.974.760,00 14.028.966,00 bağlandığından, Üç sayfadan oluşan Kaynarca İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/733-P
TARAKLI
BÜTÇE TASARISI
Taraklı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/724 sayılı kararları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesine göre hazırlanan, Taraklı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 9.200.000,00-TL Gelir ve aynı miktarda Gider olmak üzere denk olarak, 2020 Yılı Gelir ? Gider tahmininin 9.568.000,00 TL; 2021 Yılı Gelir ? Gider tahmininin de 9.950.720,00 TL olduğuna dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/11/2018 tarihli raporu okunup müzakeresi sonucu ad okunarak yapılan oylaması neticesinde; 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.534.300,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 45.000,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 4.430.200,00 05- Çevre Koruma Hiz. 1.415.500,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 375.000,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 390.000,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 10.000,00 Toplam 9.200.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Personel Giderleri 1.411.700,00 02- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Prim. Gid. 273.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 5.679.300,00 04- Faiz Giderleri 300.000,00 05- Cari Transferler 86.000,00 06- Sermaye Giderleri 650.000,00 07- Sermaye Transferleri 10.000,00 08- Borç Verme 0,00 09- Yedek Ödenekler 790.000,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 Toplam 9.200.000,00 ödenek olarak ayrıldığı, .../? (16/11/2018 tarih 10/733-P sayılı kararın devamı) 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre incelenmesinde; TL 01- Vergi Gelirleri 1.061.000,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.024.000,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 695.000,00 05- Diğer Gelirler 3.918.000,00 06- Sermaye Gelirleri 510.000,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 09- Red ve İadeler (-) -8.000,00 Toplam 9.200.000,00 Bütçe Geliri tahmin edildiği, 2020 ? 2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Gelir ? Gider tahminleri ise; 2020-2021 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.635.672,00 2.741.099,00 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 46.800,00 48.672,00 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 4.607.408,00 4.791.704,00 05- Çevre Koruma Hiz. 1.472.120,00 1.531.005,00 06- İskan ve Toplum Refahı Hiz. 390.000,00 405.600,00 07- Sağlık Hiz. 0,00 0,00 08- Dinlenme Kültür ve Din Hiz. 405.600,00 421.824,00 09- Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 10- Sosyal Güven.ve Sosyal Yar.Hiz. 10.400,00 10.816,00 Toplam 9.568.000,00 9.950.720,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Personel Giderleri 1.468.168,00 1.526.895,00 02- Sosyal Güven. Kurum. Devlet Prim. Gid. 283.920,00 295.277,00 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 5.906.472,00 6.142.731,00 04- Faiz Giderleri 312.000,00 324.480,00 05- Cari Transferler 89.440,00 93.018,00 06- Sermaye Giderleri 676.000,00 703.040,00 07- Sermaye Transferleri 10.400,00 10.815,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 821.600,00 854.464,00 10- Engelli Ödenekleri 0,00 0,00 Toplam 9.568.000,00 9.950.720,00 2020-2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi 2020 YILI 2021 YILI TL TL 01- Vergi Gelirleri 1.103.440,00 1.147.578,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.144.960,00 3.270.758,00 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 722.800,00 751.712,00 05- Diğer Gelirler 4.074.720,00 4.237.709,00 06- Sermaye Gelirleri 530.400,00 551.616,00 08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) -8.320,00 -8.653,00 Toplam 9.568.000,00 9.950.720,00 bağlandığından, .../.. (16/11/2018 tarih 10/733-P sayılı kararın devamı) Üç sayfadan oluşan Taraklı İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerinin 14/11/2018 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
16.11.2018
10/734
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Tahminleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/723 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2020-2021 Yıllarına İlişkin Bütçe Tahminleri üzerinde yapılan inceleme sonuçları aşağıya çıkarılmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminleri Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun şeklinde düzenlenmiş olup; istihdam edilen işçi, memur ve diğer personelin 2019 mali yılı için maaş ve ücretlerdeki muhtemel artışların ödenek hesaplamalarında dikkate alındığı komisyonumuzca görülmüştür. Buna göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Tahmini ekte sunulan cetvellerde belirtildiği üzere 690.000.000,00.-TL, Gelir Tahmini 640.000.000,00.-TL ve Finansman tahmini 50.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 690.000.000,00.-TL denk olarak hazırlandığı görülmüştür. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2020-2021 yılı Bütçe Tahminlerinin Fonksiyonel, Ekonomik, Gelir Ekonomik ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile Kurumsal Sınıflandırma düzeylerinde incelenmesi neticesinde; GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI 2019 Yılı Bütçe Tasarısı 2020 Yılı Bütçe Tahmini 2021 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Genel Kamu Hizmetleri 292.243.000,00 306.855.150,00 322.197.907,50 42,35 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 32.606.000,00 34.236.300,00 35.948.115,00 4,73 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 221.453.000,00 232.525.650,00 244.151.932,50 32,09 05- Çevre Koruma Hizmetleri 74.504.000,00 78.229.200,00 82.140.660,00 10,80 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 31.487.000,00 33.061.350,00 34.714.417,50 4,56 07- Sağlık Hizmetleri 14.643.000,00 15.375.150,00 16.143.907,50 2,12 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 10.640.000,00 11.172.000,00 11.730.600,00 1,54 10- Sosyal Güv. ve Sos.Yrd. Hizmetleri 12.424.000,00 13.045.200,00 13.697.460,00 1,80 TOPLAM 690.000.000,00 724.500.000,00 760.725.000,00 100,00 ödenek ayrıldığı, ./? -16/11/2018 tarihli, 10/734 sayılı meclis kararının devamı- GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2019 Yılı Bütçe Tasarısı 2020 Yılı Bütçe Tahmini 2021 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Personel Giderleri 65.120.000,00 68.376.000,00 71.794.800,00 9,44 02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Prim Gid. 10.364.000,00 10.882.200,00 11.426.310,00 1,50 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 262.048.000,00 275.150.400,00 288.907.920,00 37,98 04- Faiz Giderleri 17.500.000,00 18.375.000,00 19.293.750,00 2,54 05- Cari Transferler 23.773.000,00 24.961.650,00 26.209.732,50 3,45 06- Sermaye Giderleri 276.245.000,00 290.057.250,00 304.560.112,50 40,04 07- Sermaye Transferleri 400.000,00 420.000,00 441.000,00 0,06 08- Borç Verme 30.000,00 31.500,00 33.075,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 34.520.000,00 36.246.000,00 38.058.300,00 5,00 TOPLAM 690.000.000,00 724.500.000,00 760.725.000,00 100,00 ödenek ayrıldığı, GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2019 Yılı Bütçe Tasarısı 2020 Yılı Bütçe Tahmini 2021 Yılı Bütçe Tahmini % 01- Vergi Gelirleri 10.370.000,00 10.888.500,00 11.432.925,00 1,62 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 119.663.000,00 125.646.150,00 131.928.457,50 18,70 04- Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gelirler 6.060.000,00 6.363.000,00 6.681.150,00 0,95 05- Diğer Gelirler 498.257.000,00 523.169.850,00 549.328.342,50 77,85 06- Sermaye Gelirleri 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 0,94 09- Red ve İadeler ( - ) -350.000,00 -367.500,00 -385.875,00 -0,05 TOPLAM 640.000.000,00 672.000.000,00 705.600.000,00 100,00 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2019 Yılı Bütçe Tasarısı 2020 Yılı Bütçe Tahmini 2021 Yılı Bütçe Tahmini % 01-İç Borçlanma 50.000.000,00 52.500.000,00 55.125.000,00 100,00 TOPLAM 50.000.000,00 52.500.000,00 55.125.000,00 100,00 olmak üzere toplam 690.000.000,00.-TL denk bütçe hazırlandığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. Kurumsal düzeyde bakıldığında ise 2019 yılı bütçesi ; SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI BİRİMLER ENCÜMEN ONAYI KOMİSYON ONAYI GENEL SEKRETERLİK 990.000,00 990.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 9.560.000,00 9.560.000,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 116.690.000,00 116.690.000,00 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.650.000,00 5.650.000,00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 155.000,00 155.000,00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 9.683.000,00 9.683.000,00 BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 860.000,00 860.000,00 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.900.000,00 3.900.000,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 74.504.000,00 74.504.000,00 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 97.791.000,00 97.791.000,00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 70.777.000,00 70.777.000,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 69.621.000,00 69.621.000,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.487.000,00 31.487.000,00 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24.812.000,00 24.812.000,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.794.000,00 7.794.000,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.015.000,00 5.015.000,00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14.643.000,00 14.643.000,00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 22.997.000,00 22.997.000,00 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12.424.000,00 12.424.000,00 TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİ. BŞK. 4.357.000,00 4.357.000,00 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİ. BŞK. 100.665.000,00 100.665.000,00 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.625.000,00 5.625.000,00 TOPLAM 690.000.000,00 690.000.000,00 ödenek ayrıldığı görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nun 25. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 33.maddesine göre hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2020-2021 Yıllarına ait Bütçe Tahminlerini içeren ekli cetveller komisyonca incelenerek uygun bulunmuş olup Encümen?den geldiği şekliyle kabul edilmiştir; Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 2019 Mali Yılı Bütçesi ve 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerinin mevzuat ve bütçe tekniği ile bütçe çağrısında gösterilen ilke ve hedefler çerçevesinde 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Plan ve 2019 Yılı Performans Programı doğrultusunda incelenip uygunluğun sağlandığı, eski yıllar kesin hesapları bütçe rakamları ile gerçekleşme oranları ve yeni gelir tarifelerinin ödenek tahminlerinde dikkate alındığı tespit edilmiştir. Gelir ve Gider Bütçesi tahmin edilirken, personel giderlerindeki muhtemel artışlar ve faiz ödemelerinin toplam bütçeye oranının dikkate alındığı, yapılan değişikliklerde kanun ve yönetmeliklere aykırı bir husus olmadığı görülerek, 3 sayfadan oluşan 2019 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Tasarısı ve 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerinin yukarıda belirtildiği şekilde yapılan; gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyi ile gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okumak suretiyle oylaması neticesinde oybirliği ile kabulüne karar verildi.
16.11.2018
10/732
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifeleri.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi hükümlerine göre incelendiğine dair tanzim edilen Plan ve Bütçe Komisyonunun 13/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97?nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi hükümlerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin 2019 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin ekte düzenlendiği şekliyle uygun olduğu 13/11/2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.