Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.07.2009
7/239
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Erdoğdu Mahallesi, D-140 Karayolu üzerinde G25-D-02-3-D pafta, 110 ada, 79 nolu arazinin İlave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
13.07.2009
7/238
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İnönü Mahallesi, 95 ada, 60 nolu parsel üzerinde bulunan 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
13.07.2009
7/240
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Batakköy Mahallesi içerisinde kalmakta olan Akyazı Devlet Hastanesi ve çevresindeki D-140 Karayolu üzerinde G25-D-07-C/G25-D-08-D imar paftasında bulunan alanların, Sağlık Alanları, Ticaret Alanları, K.D.K.Ç Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanları olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlanmış olan 112 ada,55-56-59-60-61-62-65-66-67-68-69-70-71-72-73-75-76-77-78-109-110-111-112-113-114-115-116 ve 113 ada,5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parsellerin yer aldığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
13.07.2009
7/239
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Erdoğdu Mahallesi, D-140 Karayolu üzerinde G25-D-02-3-D pafta, 110 ada, 79 nolu arazinin İlave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul
13.07.2009
7/238
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İnönü Mahallesi, 95 ada, 60 nolu parsel üzerinde bulunan 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
13.07.2009
7/240
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Batakköy Mahallesi içerisinde kalmakta olan Akyazı Devlet Hastanesi ve çevresindeki D-140 Karayolu üzerinde G25-D-07-C/G25-D-08-D imar paftasında bulunan alanların, Sağlık Alanları, Ticaret Alanları, K.D.K.Ç Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanları olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlanmış olan 112 ada,55-56-59-60-61-62-65-66-67-68-69-70-71-72-73-75-76-77-78-109-110-111-112-113-114-115-116 ve 113 ada,5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parsellerin yer aldığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kabul