Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.04.2013
4/121
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait parselin "Resmi Kurum Alanı"ndan "Park Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/148
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi Şeker Sokakta yapımı tamamlanan çocuk ve spor parkına "Barış MANÇO Parkı" ismi verilmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/126
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2905 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 2905 ada, 1 nolu parselin "Merkezi İş Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Kabul.
08.04.2013
4/127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Adapazarı İlçesi Evren Mahallesinde yeni açılan isimsiz sokaklara ekli krokide gösterildiği şekilde 343-344-345-346-347-348-349-350 nolu numaraların verilmesi.
Kabul.
08.04.2013
4/128
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Selahiye Köyü, 2365 ada, 47 nolu parselden kuzey-güney istikametinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul.
08.04.2013
4/129
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, G24C04B2C pafta, 746 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller üzerinde Uluslararası standartlarda Lojistik Depolama Tesisi yapılması düşünüldüğünden Emsal'in 0.50'den 0,60'a, Hmax yüksekliğinin 8.50m.'den 12.50 m.'ye çıkartılması Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen mühendislik önlemlerinin alınması şartıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul.
08.04.2013
4/137
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1617 ada 1 nolu parselde bulunan "Ortaöğretim Alanı"na kuzeydoğusunda bulunan "Park Alanı"nın ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/138
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/139
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 395 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/140
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Başkanlığı'nın, 23/01/2013 tarih ve 474-495 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 799 ada 8 nolu parsel, 803 ve 820 nolu adaları ve 2254 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/141
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 632 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/142
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 552 - 553 - 554 - 13814 - 17212 ve 17213 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/152
SBB
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
mevcut trafonun mülkiyeti Belediyemize ait 1272 ada, 8 nolu parsele taşınması gerektiğinden, SEDAŞ'ın 07/09/2012 tarih ve 011726 sayılı Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 1272 ada, 8 nolu parselin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

08.04.2013
4/152
SBB
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
mevcut trafonun mülkiyeti Belediyemize ait 1272 ada, 8 nolu parsele taşınması gerektiğinden, Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 1272 ada, 8 nolu parselin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/120
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 531 ada, 18 nolu parselin "Ticaret Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Oyçokluğuyla Kabul
08.04.2013
4/120
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 531 ada, 18 nolu parselin "Ticaret Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kabul
08.04.2013
4/143
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan sınırları içinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Notlarında bütünlük sağlamak amacıyla yapılan muhtelif konulardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/144
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, "Ormanköy -Akyazı - Dokurcun - 4.Bölge Hudut Yolu"nun 10+777. km.'sinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce Akyazı Devlet Hastanesi önünde yapılmakta olan kavşağa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/153
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
İmar planlarında dini tesis alanında kalan Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1703 ada, 6 nolu 2209,61 m2.lik parseldeki belediyemize ait hissenin (1156,32 m2) plandaki amacı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı adına devrinin yapılabilmesi için bedelsiz olarak Hazine adına devredilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/145
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/168
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Söğütlü İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/154
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere, makine parkında bulunmayan 1 adet levha direk dikim aracının satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin b fıkrasına göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/169
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Sapanca İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/170
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Arifiye İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/171
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planının, plan notlarına 32. madde olarak ilave yapılması ve toplam 40 madde olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan değişiklik teklifi.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE.
08.04.2013
4/164
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2012) içerisinde yapılan 1216 adet itiraza ait 05/04/2013 tarihli Komisyon raporu
Kabul
08.04.2013
4/125
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2259 ada, 121 nolu İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parselin yapılaşma şartlarında Emsal sabit kalarak Hmax=9.50 m'den Hmax=10.80 m.'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kabul.
08.04.2013
4/124
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Oy çokluğu ile kabul.
08.04.2013
4/124
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/03/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
08.04.2013
4/122
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 57-114-117 ve 253 nolu parsellerin 112 Acil Çağrı Merkezi İdare binalarının yapılabilmesi için "Resmi Kurum Alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/123
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 656 ada, 5 ve 38 nolu Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan parselleri ayıran 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak, E=1.00 ve Hmax=7.00 m. yapılaşma şartlarıyla, yollardan ve Konut Alanlarından 5'er m. Yeşil Alandan 3 m. çekme mesafeleriyle parsellerdeki Belediye Hizmet Alanlarının birleştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/146
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 79 ada, 55 - 100 - 101 ve 102 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
08.04.2013
4/147
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 29-L-I-B pafta, 5588 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
08.04.2013
4/149
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi 1648 nolu parselde bulunan parka" Şehit Piyade Uzman Çavuş Regaip ŞAHİN parkı" isminin verilmesi
İmar ve Bayındırlık Komiyonuna havalesine
08.04.2013
4/150
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün "Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği" Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2011 tarih ve 11/537 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, günümüz şartlarında Büyükşehir Belediyemizin hizmet sahası genişlediğinden güncellenen yönetmeliğin görüşülmesi
Hukuk Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi

08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince 14.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan, Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin hazırlanan Plan değişikliğine ilan askı süresince (28.01.2013-28.02.2013) yapılan 3 adet itiraz
İtirazların Reddine
08.04.2013
4/119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Adapazarı Uzunçarşı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Atatürk Parkı ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/165
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 26 M IV pafta, 369 nolu imar adasının (yeni G24c04a1b pafta, 695 ada) bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması (İmar Uygulaması) yapılmış olup söz konusu imar hattının bu düzenlemeye göre oluşan ada kenarına kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/167
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Ferizli İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/153
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
İmar planlarında dini tesis alanında kalan Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1703 ada, 6 nolu 2209,61 m2.lik parseldeki belediyemize ait hissenin (1156,32 m2) plandaki amacı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı adına devrinin yapılabilmesi için bedelsiz olarak Hazine adına devredilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/154
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere, makine parkında bulunmayan 1 adet levha direk dikim aracının satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin b fıkrasına göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/164
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2012) içerisinde yapılan 1216 adet itiraza ait 05/04/2013 tarihli Komisyon raporu
Kabul
08.04.2013
4/164
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2012) içerisinde yapılan 1216 adet itiraza ait 05/04/2013 tarihli Komisyon raporu
Kabul
08.04.2013
4/165
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 26 M IV pafta, 369 nolu imar adasının (yeni G24c04a1b pafta, 695 ada) bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması (İmar Uygulaması) yapılmış olup söz konusu imar hattının bu düzenlemeye göre oluşan ada kenarına kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/167
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Ferizli İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
1/122
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 57-114-117 ve 253 nolu parsellerin 112 Acil Çağrı Merkezi İdare binalarının yapılabilmesi için "Resmi Kurum Alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/146
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 79 ada, 55 - 100 - 101 ve 102 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
08.04.2013
4/124
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Oy çokluğu ile kabul.
08.04.2013
4/124
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/03/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince 14.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan, Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin hazırlanan Plan değişikliğine ilan askı süresince (28.01.2013-28.02.2013) yapılan 3 adet itiraz
İtirazların Reddine
08.04.2013
4/119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Adapazarı Uzunçarşı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Atatürk Parkı ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/120
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 531 ada, 18 nolu parselin "Ticaret Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Oyçokluğuyla Kabul
08.04.2013
4/120
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 531 ada, 18 nolu parselin "Ticaret Alanı"ndan "Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kabul
08.04.2013
4/121
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait parselin "Resmi Kurum Alanı"ndan "Park Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/122
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 57-114-117 ve 253 nolu parsellerin 112 Acil Çağrı Merkezi İdare binalarının yapılabilmesi için "Resmi Kurum Alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/123
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 656 ada, 5 ve 38 nolu Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan parselleri ayıran 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak, E=1.00 ve Hmax=7.00 m. yapılaşma şartlarıyla, yollardan ve Konut Alanlarından 5'er m. Yeşil Alandan 3 m. çekme mesafeleriyle parsellerdeki Belediye Hizmet Alanlarının birleştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.04.2013
4/146
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 79 ada, 55 - 100 - 101 ve 102 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
08.04.2013
4/147
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 29-L-I-B pafta, 5588 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
08.04.2013
4/148
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi Şeker Sokakta yapımı tamamlanan çocuk ve spor parkına "Barış MANÇO Parkı" ismi verilmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/149
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi 1648 nolu parselde bulunan parka" Şehit Piyade Uzman Çavuş Regaip ŞAHİN parkı" isminin verilmesi
İmar ve Bayındırlık Komiyonuna havalesine
08.04.2013
4/149
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi 1648 nolu parselde bulunan parka" Şehit Piyade Uzman Çavuş Regaip ŞAHİN parkı" isminin verilmesi
İmar ve Bayındırlık Komiyonuna havalesine
08.04.2013
4/150
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün "Mezarlık ve Defin Hizmetleri Çalışma Yönetmeliği" Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2011 tarih ve 11/537 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, günümüz şartlarında Büyükşehir Belediyemizin hizmet sahası genişlediğinden güncellenen yönetmeliğin görüşülmesi
Hukuk Komisyonuna havalesine
08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi

08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi

08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi

08.04.2013
4/151
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mevkii G25-d2/G25-d3/G25-d4 paftasındaki 3853.15 hektarlık JEOTERMAL alanın Büyükşehir Belediyemize bedelsiz olarak devri işlemleri için Başkana ve SASKİ'ye yetki verilmesi
Kabul
08.04.2013
4/152
SBB
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
mevcut trafonun mülkiyeti Belediyemize ait 1272 ada, 8 nolu parsele taşınması gerektiğinden, SEDAŞ'ın 07/09/2012 tarih ve 011726 sayılı Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 1272 ada, 8 nolu parselin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi

08.04.2013
4/152
SBB
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
mevcut trafonun mülkiyeti Belediyemize ait 1272 ada, 8 nolu parsele taşınması gerektiğinden, Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 1272 ada, 8 nolu parselin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul