HİZMET REHBERİ

Caddeme Trotuar Yapılmasını İstiyorum

- Vatandaşımız ya da kurumlar Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'ne veya Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na taleplerini dilekçeyle bildirir. - örnek için tıklayınız -

- Vatandaşımızın ya da kurumların talebine karşılık verebilmemiz için talebin, Büyükşehir sınırlarımız dahilinde ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı içerisindeki yerlerde olması gerekir.

- Talepte bulunan kurum ise yapımı istenilen kısmın imar durumunu gösterir röleve ve tapu durumu dilekçe ekinde istenir.

- Vatandaş ise talebini mahal yerini belirterek bildirir.

- Talepler, birimimiz tarafından ilgili diğer birimler (İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü - Harita, Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü) ile bağlantı sağlayarak talebin yapımı olanaklar ve mevzuatlar göz önüne alınarak değerlendirilir.

- Talebin karşılanabilmesi için imar durumu göz önünde bulundurulur.

- Değerlendirme ve inceleme sonucunda, kişiye ya da kuruma olumlu ya da olumsuz olarak yazılı tebliğde bulunulur.

- Birimimizin görev ve yetkilerinin dışında gelen talepler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Adres: Tepekum Mah. Şantiye Sok. No: 7 / Erenler
Tel: 44 44 054 (2367)
e-mail: yolbakim.onarim@sakarya.bel.tr