HİZMET REHBERİ

GSM Ruhsat Başvurusu Yapmak İstiyorum (21.07.2017)

Evraklar
- 1.sınıf G.S.M. ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M.lerin ruhsat devrinde istenen evraklar için tıklayınız
- 1.sınıf GSM yer seçim ve tesis kurma izni için tıklayınız
- 1.sınıf GSM unvan değişikliği için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. sorumlu müdür beyanname örneği için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. sorumlu müdür sözleşme örneği için tıklayınız
- Akaryakıt ve LPG istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- Akaryakıt istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- LPG istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- Akaryakıt ve/veya LPG istasyonları devrinde istenen evraklar için tıklayınız
- Mevcut akaryakıt istasyonuna LPG ilave etmek için istenen evraklar için tıklayınız
- G.S.M. açma ruhsatı başvuru/beyan formu için tıklayınız
- Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup kiraya verilen yerlerde açılacak sıhhi müesseselere ruhsat almak için istenen evraklar için tıklayınız
-
Otopark Ruhsatı için istenen evraklar için tıklayınız
- Sıhhi müesseseler ile ilgili ‘Başvuru Beyan Formu’ için tıklayınız

Kanunlar
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu için tıklayınız
- 3194 Sayılı İmar Kanunu için tıklayınız
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu için tıklayınız
- 4857 Sayılı İş Kanunu için tıklayınız
- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu için tıklayınız
- 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun için tıklayınız
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu için tıklayınız
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu için tıklayınız
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu için tıklayınız

Yönetmelikler
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt ve LPG Yönetmeliği için tıklayınız
- Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik için tıklayınız
- Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği için tıklayınız
- Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliği için tıklayınız
- Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi yönetmeliği için tıklayınız
- Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği için tıklayınız
- Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği için tıklayınız
- Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği için tıklayınız
- İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği için tıklayınız
- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik için tıklayınız
- İşletme belgesi alınması hakkında yönetmelik için tıklayınız
- Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği için tıklayınız
- Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük için tıklayınız
- Su kirliliği kontrolü yönetmeliği için tıklayınız