HABERLER

Arifiye Hanlı Sakarya Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planları

Arifiye Hanlı Sakarya Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planları

Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesinde, “3. Derece Doğal Sit Alanı”nda yer alan 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 1608 - 1644 ve 1697 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Belediye Hizmet Alanı”na ilişkin Koruma Amaçlı 1/25000 ölçekli nazım, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 21/07/2017 tarihli ve 8487 sayılı olurları ile onaylanmıştır.