MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2525
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : gelirler@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı toplam net tahsilâtı 159.250.623,07.-TL olarak gerçekleşmiştir. İlan Reklam Vergisi veren mükellef sayısı 5.100’e yükselmiş, 36.000 ödeme emri, 30.000 uyarı yazısı ve 20.000 haciz yazısı borçlu mükelleflere gönderilmiştir.