Daire Başkanlıkları

1969 Yılı Bolu ili Kıbrıscık ilçesinde doğan Deverenli; ilkolkul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Bölümü'nü kazanarak 1988 yılında buradan mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında özel harita kadastro mühendislik bürosunda çalıştı. Yine aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi Fotoğrametri Mühendisliği Bölümü'nü kazanarak 1993 yılında bu bölümden Harita ve Kadastro Mühendisi unvanı ile mezun oldu.
 
1993 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu sınavı kazanarak sırası ile Ankara Bölge Müdürlüğü, Keçiören Kadastro Müdürlüğü ve Kadastro Dairesi Başkanlığı ile Fen Dairesi Başkanlığı'nda 1997 yılına kadar mühendis unvanı ile çalıştı. 1997 yılında atama ile Bolu Kadastro Müdürlüğü'nde Mühendis unvanı ile çalışmaya başlayan Deverenli, bu müdürlükte 1999-2003 yılları arasında vekaleten müdürlük görevini yürüttü. Görev süresi boyunca kısaca 3402 sayılı kadastro kanununa göre tesis kadastrosu çalışmalarında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde ve 15-16. Madde uygulamalarında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B uygulamalarında, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun uygulamalarında, 2942 sayılı Kamulaştrma Kanunu'nun uygulama ve kontrollüklerinde ve çeşitli komisyonlarda görevler aldı.
 
2008 yılında Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu sınavını kazanması nedeniyle 2010 yılında devlet memurluğundan ayrılarak 2010 yılının Eylül ayından itbaren Sakarya’da Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik bürosu faaliyetlerini yürüttü. 2014 yılının Haziran ayında Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atanarak 2018 yılı Şubat ayına kadar bu görevi yürütmüştür. Başkanımız 2018 yılının Şubat ayından itbaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştr.
 
Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Deverenli, mesleği ile ilgili her türlü yazılım ve donanımı çok iyi derecede kullanabilmektedir.