Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Müdürlükler

Gökhan ÖZDEMİR

Gökhan ÖZDEMİR

Şube Müdürü

1985 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Sakarya’da, lise tahsilini ise İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Deprem ve Yapı Mühendisliği Ana Bilim Dalında, “Zemin sıvılaşması ile Zemin büyütmesi konularının Kuzey Anadolu Fay Hattı özelinde olasılıksal sismik tehlike analizi ve geoteknik tehlikelerin değerlendirilmesi” konulu tez çalışması ile 2015 yılında tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Geoteknik alanında Doktora eğitimine devam etmektedir.

2009 yılında Tuzla Belediyesi’nde memuriyete başlayan Gökhan Özdemir; Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Kentsel Tasarım, Etüt-Proje, Kentsel Dönüşüm, Plan ve Proje Müdürlüklerinde görev yaptı. 2020 yılında Üsküdar Belediyesi’ne atandı.

2021 yılı itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

×