ETKİNLİK TAKVİMİ

26.04.2018

  • 20:00
  • Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)
Panel - “Kut’ül Amare”

Katılımcılar: Prof. Dr. M. Yaşar Ertaş (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Necmettin Alkan (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Özcan (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. İsmail Ediz (Sakarya Üniversitesi)

Kut’ül Amare savaşı 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir. Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu’nun Komutanlığı’na atanarak 5 Aralık’ta Bağdat’a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa’nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) ‘Sakallı’ Nurettin Bey’in birlikleri 27 Aralık’ta Kut’u kuşattı. İngilizler Kut’u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi’nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay ’Sakallı’ Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi. Kut Zaferi’nin kazanılmasında Türk askerinin yanı sıra Kürt ve Arap aşiretlerinin de önemli rolü oldu, ”Kürtler Sarıkamış ve diğer cephelerde savaştılar, fakat Kut-ül Amare’de özellikle Kürt aşiretlerin önemli rolü oldu. Bir kısım Arap aşiretleri, hatta Şii Arap aşiretlerinin de. Önemli Şii aileleri Osmanlı’yla ortak hareket ettiler.