ETKİNLİK TAKVİMİ

17.04.2018

  • 18:00
  • Ofis Sanat Merkezi (OSM)
Söyleşiler - “İsmail Hakkı İzmirli”

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı kültür etkinlikleri kapsamında yazar Melikşah Sezen ‘İsmail Hakkı İzmirli’ konulu söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşuyor.

‘Yeni İlm-i Kelâm’ talebini ısrarla vurgulayan İsmail Hakkı İzmirli, ilm-i kelâmın artık kelâm tarihçiliği mesabesine intikal ettiğini, fennî, içtimaî ve felsefî muasır meseleleri takip ve cevap vazifesini ifadan uzaklaştığını beyan etmiştir. Dolayısıyla İzmirli’nin İslam felsefesi, filozofları, tarihi ile Batı felsefesi, felsefî akımları hakkında yazdığı eserleri yeni ilm-i kelâm anlayışının bir neticesi olarak anlamak ve ona dahil etmek doğru bir değerlendirme olacaktır.