ETKİNLİK TAKVİMİ

27.03.2019

  • 19:30
  • Ofis Sanat Merkezi (OSM)
Söyleşiler - “Sâmiha Ayverdi”

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı kültür etkinlikleri kapsamında yazarlar Zeynep Uluant ve Aysel Yüksel’in katılımıyla ‘Bir Gönül İnsanı: Sâmiha Ayverdi’ konulu söyleşi gerçekleştiriliyor.

Sâmiha Ayverdi; 1905’de İstanbul’un Şehzâdebaşı semtinde doğdu. 1921 yılında Süleymâniye İnas Nümûne Mektebi’ni bitirdikten sonra tahsiline hususi olarak devam etti. Mükemmel Fransızca öğrenerek tarih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarında kendini yetiştirdi. Fakat onun hayatında esas rol oynayan insan, mütefekkir ve mutasavvıf Ken’an Rifâî’dir. 1938’de ilk romanı Aşk Budur yayınlandı. Bunu diğer romanları takip etti. 1946 yılından sonra fikri ve tarihi eserlere ağırlık vererek ve hâtıralarını kaleme aldı. Çok sayıda eser veren bir yazardır. 1966 yılında Türk Ev Kadınları Derneği’nin kuruluşuna önayak oldu. 1970 senesinde ise ağabeyi Yüksek Mühendis Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ve onun eşi İlhan Ayverdi ile birlikte Kubbealtı Cemiyeti’nin kurulmasını sağladı. 1978 yılında cemiyet, vakıf statüsüne geçirildi. Hizmetle dolu seksen yedi yıllık bir ömür 1993 Ramazanının 22 Mart günü sona erdi.