ETKİNLİK TAKVİMİ

25.03.2019

  • 19:30
  • Ofis Sanat Merkezi (OSM)
Konferans - “Cihan Harbi ve Çanakkale Cephesi”

Konuşmacı: Prof. Dr. Gültekin Yıldız (Milli Savunma Üniversitesi)

Gültekin Yıldız,1973 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimini 1992 yılında İstanbul Alman Lisesi'nde, lisans öğrenimini ise 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora tezlerini, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün Yakınçağ Tarihi programları bünyesinde yazdı 1998-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında Yakınçağ Tarihi doçenti unvanı almaya hak kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.