ETKİNLİK TAKVİMİ

21.03.2019

  • 19:30
  • Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)
Panel - “Kanije’den Çanakkale’ye Destanların Yazarı: Mehmed Niyazi”

Katılımcılar: Reşat Şen, Can Alpgüvenç (tarihçi-yazar), Prof. Dr. Cemal Zehir (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Mehmed Niyazi, 8 Nisan 1942 yılında Akyazı’da doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi`ni ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Almanya’da Marlburg, Bonn ve Köln üniversitelerinde Türk Kamu Hukukunda Temel Hürriyetler konusunda doktora yaptı. Ufuk Çizgisi, Bayrak, Genç Akademi, Türk Yurdu, İnsan ve Kainat dergilerinde makaleleri yayınlandı. Mehmet Niyazi Türk kültür ve bilim hayatına hem hikâyeci, hem romancı olarak hem de fikir adamı olarak özgün katkılar yapmıştır. Yazılamamış Destanlar, Çanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen kitaplarının yanı sıra yazdığı diğer roman ve hikâyeler de ele aldıkları dönemin toplumsal yapısını aksettiriş tarzları bakımından tarihî roman özellikleri taşırlar. Fikrî eserlerinde millî konuları ön plana çıkarmıştır.