ETKİNLİK TAKVİMİ

20.03.2019

  • 19:30
  • Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)
Panel - “Selçuklu Medreseleri”

Katılımcılar: Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu (Medeniyet Üniversitesi), Prof. Dr. Haşim Şahin (Sakarya Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Ocak (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Selçuklu kentlerindeki medrese sayısının çokluğu/çeşitliliği, bilgi birikiminin artmasına ve eğitim düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir. Medreseler ile aynı planda kurgulanan darüşşifalar/hastaneler, bazı örneklerde tıp medresesi ile bitişik ya da iki işlevi (eğitim-hastane) birlikte üstlenmektedir. Medreselerdeki eğitim dini ve pozitif bilimler olarak ayrılmaktadır. İslam dünyasında ve Ortaçağ Anadolu’sunda medreselerin tümü vakıflar yoluyla finanse edilmişlerdir. Bu bağlamda kuruluş ve işleyiş açısından günümüzün vakıf üniversiteleri ile benzerlik kurulabilir. Medreselerin kitabeleri ile vakfiyeleri yapıların konumu ve çevresi, eğitim türü, öğrenci ve eğiticilerin nitelikleri hakkında bilgiler vermektedir. Panelde Selçuklu Medreseleri geniş kapsamda ele alınacak.