ETKİNLİK TAKVİMİ

24.11.2018

  • 14:00
  • Ofis Sanat Merkezi (OSM)
Çalıştay - “Mustafa Kutlu Hikayeciliği”

Mustafa Kutlu, bu toprakların hikâyesini yazmıştır. Bu topraklardan yeşermiştir hikâyeleri ve buradan dünyaya doğru büyümektedir. Hikâyelerinde kendimize, gençliğimize, ailemize, toprağımıza ve tam anlamıyla ”bize” dokunur. Maddeden sıyrılan, mânaya sarılan bir yanı vardır hikâyelerinin. İçinizi ısıttığı gibi, içinizi üşütür de... Dertlendirir, dermanını içinde yeşerten kelimelerle bir yolculuğa sürekler okurunu. Bu çalıştay, Mustafa Kutlu’nun hikâyeciliğine dair farklı pencerelerden bakışlar sunmak için gerçekleşecektir.

I. Oturum: 14.00
Ali Ayçil (Mustafa Kutlu’nun Hayatı ve Dergâh Dergisi)
Zeynep Arkan (Mustafa Kutlu, Dergâh Dergisi ve Şiir Anlayışı)
Mukadder Gemici (Mustafa Kutlu’da Usta-Çırak İlişkisi)

II. Oturum: 16.00
Abdullah Harmancı (Öykünün Nabzı: Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Toplumun Nabzı)
Mehmet Kahraman (Mustafa Kutlu Öykülerinde Toplumun Eleştirisi)
Alpay Doğan Yıldız (Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâyelerinde Anlatma Düzeni)

III. Oturum: 18.00
Emin Gürdamur (Mustafa Kutlu ve Taşra)
Handan Acar Yıldız (Mustafa Kutlu’da Geleneğin Modern Anlatı Tekniğiyle İşlenmesi: Kambur Hafız ve Minare Hikâyesi Örneği)
Hasan Harmancı (Genç Öykücülere Bir Model Olarak Mustafa Kutlu)

Film Gösterimi: 20.00
Uzun Hikâye