MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2630
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : zabita@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Zabıta Şube Müdürlü 01.01.2015 / 31.12.2015 tarihleri arası faaliyet raporu;

Müdürlüğümüzde 1 Şube Müdürü,1 Şef, 3 Amir, 9 Komiser, 55 Memur,1 adet Sivil memur, 13 Adet Hizmetli Personel, olmak üzere toplam 83 personel 8 adet resmi, 4 adet kiralık araçla görev yapmaktadır.

01.01.2015 / 31.12.2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüze 1579 adet evrak girişi ve Müdürlüğümüzden 1663 adet evrak çıkışı olmuştur.

Zabıta ekiplerimizce şehrin düzen ve esenliğini, şehir halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanunun ve yönetmelikler çerçevesinde tüm olumsuzluklara müdahale edilerek, halkımızın rahat ve huzuru sağlanmaya çalışılmıştır.

Kurallara riayet etmeyenlere 664 adet İdari Yaptırım Tutanağı tanzim edilmiştir.

Denetimler esnasında tespit edilen ruhsatsız 49 adet işyeri ilgili belediyesine bildirilmiştir.

Ekiplerimizce denetimler esnasında tespit edilen 130 adet olumsuzluk ilgili birime bildirilmiştir.

Belediye mallarına (trafik levhaları, elektrik direkleri, ağaç, kaldırım hasarı vs.) verilen zararlar ile ilgili toplam 107 adet tespit yapılarak zararın tazmini için evraklar ilgili birimlere havale edilmiştir.

Cadde, bulvar ve kamuya ait alanlarda seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımızda gerekli hassasiyet gösterilmiş, 218 adet seyyar satıcıya müdahale edilerek malları müsadere altına alınmış, 124 kişiye ceza uygulanmıştır.

200 adet dilenciye müdahale edilmiş üzerlerinden çıkan 9.416,15 TL vezneye yatırılmış, encümen kararı alınarak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunu gereği İlimizde oluşturulan Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde memur görevlendirilmiştir.

Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan ana arterlerde Genel ve Trafik Zabıta Amirliklerine bağlı ekiplerimizce araçlara müdahale edilerek, (yaya kaldırımına araç park eden, toplu taşıma duraklarına araç park eden, durak harici yolcu alan, indiren, ücretli park alanlarına ücretsiz park eden vb.) kabahat işleyen araç sürücülerine toplam 3812 adet idari yaptırım tutanağı tanzim edilmiştir.

Toplu taşıma araçlarının tamamının ruhsat kontrolleri ve genel denetimleri rutin olarak yapılmış, ruhsat almayan 108 kişiye cezai işlem yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ilçe belediyelerimizdeki taksi, taksi dolmuş, halk otobüsleri, minibüsler ve servis araçlarının, ilgili yönetmelik mevzuatlarına ve UKOME kararlarının uyması sağlanmıştır.

Okul servis araçlarına ayrılan yerler kontrol edilerek, servis araç yerlerine park eden özel araçlar yapılan çalışma ile kaldırılmış, kaldırılmayan araç plakalarına ceza uygulanmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ile birlikte Çevre Zabıta Amirliğince gürültü kirliliği, hafriyat, dolgu, inşaat yıkıntı atıkları, atık malzemeler, yol çamurlanması, atık yağ, tıbbi atıklar ile ilgili denetimler yapılmış olup toplam 510 adet çevresel denetim tutanağı düzenlenmiştir.

Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na, SASKİ’ye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarında; Telekom ve SEDAŞ’ın şehir genelinde devam eden alt yapı çalışmalarında, gerekli emniyet tedbirleri alınarak yardımcı olunmuştur.

Cadde ve sokaklarda rastlanan olumsuzluklar ilgili birimlere yazılı ve dijital ortamda bildirilmiştir.

Zabıta hizmetlerine gönüllü destek sağlanması, hemşerilik bilincinin arttırılması ve fahri zabıtalık için düzenlediğimiz proje kapsamında ilköğretim okullarında seminerler gerçekleştirdi. Proje kapsamında 25 okulda çalışma yürütülürken seminerlerde 2255 öğrenciye bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Reklam, İlan ve Tanıtım yönetmeliği kapsamında, ana arterlerde 105 adet firmanın reklam uygulamasına müdahale edildi. 100 adet bez afişe müdahale edildi şartlara uygunsa vergisi gelir müdürlüğüne ödettirildi, uygun değilse kaldırtıldı.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği komisyonla birlikte çalışmalar yapılmıştır.

Resmi bayramlarda, resmi kurumların düzenlemiş oldukları kutlama programlarında, şenliklerde vb. organizasyonlarda gerekli tedbirler alınarak, protokol programlarının takibi yapılmıştır.

BİMER kapsamında gelen 100, Alo 153 çözüm masasına gelen 356 şikâyet değerlendirilerek gereken yapıldı. İlgililere cevap verildi.