MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2251
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : isletme.koordinasyon@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Kuzey Terminal İlçeler Arası Otobüs Terminali
09.01.2013 Tarih ve 2013/15 sayılı UKOME Kararı ile Kuzey Terminali isminin 6360 sayılı yasa gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Transfer (aktarma) Merkezi olarak ismi değiştirilmiştir. Terminallerde Zabıta Karakolu memurları ve gereğinde Çevre Koruma Daire Başkanlığımız ile işbirliği yaparak esnafın denetlenmesi, terminallere girmeyen araçlar hususunda çalışmalar yapmak, firma ve otobüs sahipleri ile zaman zaman toplantılar düzenleyerek, Belediyemizce düzen sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlanmıştır. Terminallerdeki otobüs firmalarının yetki belgelerine göre yolcu taşımacılığı yapıp yapmadığının kontrollerinin yapılması, Karayolu Taşıma Kanunu ve İl Trafik komisyon kararlarının uygulanması hususunda işletmeci firma ve ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yaparak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmiştir. Terminallere girmeyen araçlar hususunda 4925 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Taşıma Kanunu Yönetmeliği ve UKOME Kararları ile Belediye Zabıta yönetmeliği Terminal Zabıtası ve Emniyet görevlilerimiz tarafından kararlı bir biçimde çalışmalar yapılmış, terminal harici taşımacılık yapanlar engellenmeye çalışılarak, bayram gibi tatil günlerinde takip ve koordinasyon sonucu korsan faaliyetin önüne geçilerek yolcu mağduriyetleri önlenmiştir. Yolcuların firmalardan kaynaklanan şikayetleri yönetmelik hükümleri doğrultusunda çözüme kavuşturulmuş, yola devam eden yolcuların adreslerine yazışmalar yaptırılarak şikayetlerinin neticeleri bildirilmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali
Terminalde bulunan ve çalışmayan yangın ihbar sistemlerinin bakım ve onarımı yaptırılarak aktif hale getirildi. Havaların çok sıcak olması ve soğutma sistemlerinin yeterli olmaması nedeniyle 209 adet cam sökümü ve montajı yaptırılmış, güneşi kesmesi için bir kısım camlar ısı camlarla değiştirilmiştir. Hac ve Umre yolcularının hizmetinde kullanılmak üzere 300 adet kollu plastik sandalye alınmıştır. Ayrıca genel kullanım için bir adet amfi takımı alınmıştır. Yangın pompalarının bakımı yaptırılmıştır. Ayrıca merdivenleri bölmek için alüminyum korkuluk yaptırılmıştır. Bakanlığın istediği itfaiye yangın raporu alınmıştır. T1 yetki belgesi almak için halen çalışmalar devam etmektedir. Aylık olarak hesapları takip edilmekte, Terminallerimizin aylık ve üçer aylık yolcu ve otobüs sayıları giriş-çıkış ücretlerinin raporlar halinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına mutat olarak gönderilmesi sağlanmaktadır.

Yeni Hal
Mülkiyeti Hazineye ait olan Belediye Hal yeri olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine Tahsisi yapılan Arifiye İlçesi Aşağı Kirazca Mahallesi 1 Pafta 60 Nolu 371.800 M2 parselin 111.060,90 M2 lik kısmı 29.03.2013 yılı tarihinden itibaren 2 yıllık süre ile tahsisi uzatılması sağlanmıştır.

Haller Birliği
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ve Erenler Belediyesi Toptancı Hal Tesisleri İşletme Birliği 5216 sayılı Kanun Ek 2’nci Maddesi hükmünce tüm varlık borçları ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gerektiği Valilik Makamının 05.12.2013 gün ve 8781 sayılı yazılarıyla bildirilmiş olup, yazı gereği tasfiye işlemi yapılarak tüm borç ve alacakları demirbaşları ve personeliyle birlikte Belediyemize devri sağlanarak tasfiye işlemleri bitirilmiş ve haller birliği Belediyemiz adına tescil ettirilmiştir.

Kent Park ve Şemsiyeli Park
Kent Parkta bulunan çadır çay ocağı kaldırılarak yerine konuma uygun ağaç aksamlı kafeterya yaptırılmış, BELPAŞ’a devredilmiştir. Şemsiyeli park yeniden düzenlenerek halkımızın hizmetine açılmış olup, yaptırılan tefrişat BELPAŞ’a devredilmiştir.