MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2410
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : harita@sakarya.bel.tr

Raporlar

Üniversite alanında kalan Camili Mahallesi 1618 ve 1619 ada’da bulunan iş merkezlerindeki vatandaşa ait işyerlerinin kamulaştırılması
Üniversite alanında kalan 1618 ve 1619 nolu adalarda bulunan 186 adet iş yerinden 160 adedi Belediyemiz adına kamulaştırılmıştır. Vatandaşa ait 14 adet işyerinin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Erenler İlköğretim tesis alanı
Kamulaştırılacak alanda toplam 8 adet parsel bulunmaktadır. Parsellerin toplam alanı 4044.88m2 olup yer sahipleri ile uzlaşma sağlanamamıştır. Tespit ve tescil davaları için dosya Hukuk Müşavirliği’ne gönderilmiş olup Hukuk Müşavirliği tarafından yasal işlemler devam etmektedir.

O.S.B. genişleme alanının kamulaştırılması
1. O.S.B Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde O.S.B genişleme alanında kalan parsellerin kamulaştırmaları tamamlanmıştır. Etapta 602,552.00 m2 yüzölçümü olan 157 adet parsel ve II. Etapta 493,203.00 m2 yüzölçümü olan 108 adet parselin kıymet takdirleri yapılarak uzlaşma görüşmeleri tamamlanmış olup bahsi geçen parsellere ilişkin dosyalar O.S.B. Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Arifiye İlçesi Uluslararası Olimpik Kürek ve Kano Tesisleri Projesi kamulaştırmaları
I.Etapta 178 adet,  toplam 450.000m2 yüzölçümlü parsellerin kamulaştırma dosyaları hazırlanarak Hukuk Müşavirliği’ne gönderilmiştir. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açılmış olup, acele kamulaştırma kararına istinaden hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanmıştır. Mahkemece talep edilen bedel için kaynak temin etme çalışmaları devam etmektedir.

Adapazarı İlçesi İnönü Caddesi ile Erenler İlçesi Sakarya Caddesi arasında açılacak 30 m. genişliğindeki imar yolunun kamulaştırılması
Erenler İlçesi sınırları içinde Küpçüler Mahallesi’nden (Sakarya Caddesi) başlayıp Adapazarı İlçesi sınırlarındaki Tuzla Mahallesi’ne (İnönü Caddesi) bağlanacak olan 4 km. uzunluğunda, 30 m. genişliğindeki, toplam 125.000,00 m2 ‘lik yolun mülkiyeti ile ilgili kamuya terkin (yola terk ) işlemleri devam etmektedir. Tepekum Mahallesi’nde 12 ve 20 nolu düzenleme, Yağcılar Mahallesi 39 nolu düzenleme ve Tuzla Mahallesinde 32 nolu imar düzenlemeleri yapılarak yolun yaklaşık %50’ lik kısmı kamu lehine terk edilmiştir. Diğer kısımlar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Sakarya Park 2. etap kamulaştırma çalışmaları
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi’nde yapılması planlanan Sakarya Park’ın 2. Etap kamulaştırma çalışmalarına yönelik tespitlere başlanmıştır. Kamulaştırılması düşünülen alanda 54 adet vatandaş parseli bulunmaktadır ve parsellerin toplam alanı 166.398,00 m2 dir. DSİ ait parsellerin toplam alanı 50.121,00 m2, Maliye Hazinesinden Belediyemize tahsisli parsellerin toplam alanı 105.000,00 m2 ve Maliye Hazinesine ait parsellerin toplam alanı 65.386,00 m2 dir.

Pekşenler Kavşağı - Yeni Atatürk Stadyumu arasındaki duble yolun (40m2) kamulaştırılması
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi  D-100 Karayolu - Pekşenler Kavşağından başlayıp Adapazarı İlçesi,  Tepekum Mahallesi  yeni yapılan Atatürk Stadı’na giden duble yolun kamulaştırılması için çalışmalar devam etmektedir.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali Sahil Düzenlemesi çalışması
2015 yılı yaz sezonunda Karadeniz sahilinde yapılacak cankurtaran, sahil temizliği, zabıta, sağlık güvenlik, haberleşme, çadır, şezlong, umumi tuvalet, büfe ve otopark yerleri gibi hizmetlerin daha sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahil şeridinde düzenleme yapılması amaçlanmış ve bu doğrultuda mülkiyet tespiti ve kadastrol çalışmalar yapılmıştır. Proje Kapsamında Belediyemiz tarafından ihale edilen büfe yerleri tespit edilerek yerinde hizmet sunmaları sağlanmıştır.

Uzunçarşı kentsel sit alanı 1. etap sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesi
Uzunçarşı Kentsel Sit Alanın 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım projesine aykırı 58 parseldeki yapıların kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin 20/11/2014 tarihli ve 290 sayılı ve 22/01/2015 tarihli ve49 sayılı kararları ile uygun görülmüştür.

58 parselin kıymet takdiri yapılmış olup Uzlaşma Komisyon toplantısı 26/02/2015 - 27/02/2015 ve 09/04/2015 tarihlerinde yapılarak teklif edilen bedel 21 parselin maliklerince kabul, 18 parselin maliklerince ret edilmiş ve 19 parselin malikleri Uzlaşma Komisyon toplantısına katılmamıştır.

Uzlaşma Komisyon toplantısında teklif edilen bedeli kabul eden 21 parselin maliklerine hisselerine kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için 19/03/2015 tarihli ve 140 sayılı ile 16/04/2015 tarihli ve 190 sayılı Encümen Kararı alınmış ve dosya Mali Hizmetler ve Fen İşleri Dairesi Başkalığına havale edilmiştir.

Uzlaşma Komisyon toplantısında teklif edilen bedeli kabul etmeyen 18 parselin malikleri ve Uzlaşma Komisyon toplantısına katılmayan 19 parselin maliklerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre dava açılabilmesi için dosya Hukuk Müşavirliğine havale edilmiştir.

ATM Noktaları
Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan meydan, park ve cadde kenarlarına konumlandırılacak olan 9 adet ( Bölge İdare, Donatım, İhsaniye Cami, Karaağaç, Kent Meydanı, Serdivan, Stadyum, Şal ve Ünal Ozan Sokak) ATM noktasının yer tespiti çalışması yapıldı.

Arazi çalışmaları
- 2014 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 3.861.757.00 m2 alanda projeler kapsamında alım yapılmıştır.
- 2015 yılı Ocak - Mayıs döneminde 893.921,618 m2’lik alanda projeler kapsamında alım yapılmıştır.

Arifiye - Aşağı Kirazca Mahallesi 60 nolu parselde yapılması planlanan Yeni ve Modern Hal Binasının yer tahsisi uzatılmış olup parsel çevresinde imar uygulaması yapılmaktadır.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Belediyemize kiralanan ve süresi dolmak üzere olan Orman Park’ın tahsisinin 10 yıl daha uzatılması çalışmaları tamamlanmıştır.

Korucuk Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 32.500 m2 hissenin Sakarya Üniversitesi’ne devri tamamlanmıştır.