MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2131
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : cevre.koruma@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Hava Kirliliğini Önleme Faaliyetleri
Menşe Denetim Belgelerinin Verilmesi ve Takibi
Menşe Denetim Belgeleri 25 adetlik koçanlar halinde verilmektedir. 2013 yılında 145 adet ithal kömür menşe belgesi, 3 adet yerli kömür menşe belgesi, 4 adet briket kömür menşe belgesi olmak üzere toplam 152 adet menşe denetim belgesi verilmiştir.

Kömür Kontrol Noktası (K.K.N.) Kömür Denetimleri
Dörtyol Sanayi Eskişehir Yolu üzerinde bulunan Kömür Kontrol Noktasında şehre giriş yapan kömür kamyonlarının kontrolü yapılarak izinsiz, eksik belgeli kömür taşıyan kamyonların şehre girişi engellenmektedir.

Çevresel Denetimler
Çevresel denetimler, müdürlüğümüzün rutin olarak veya şikayete binaen yaptığı ahır atıkları, katı atık, emisyon, deşarj, hafriyat, gürültü, madeni atık yağlar, bitkisel atık yağlar, kömürler, koku, tehlikeli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler ve görüntü kirliliğine sebep olan işletme veya bölgelerin denetlenmesi, kirlilik kaynağının bulunarak önlem alınmasının sağlaması faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Ayrıca, sektörel olarak da hurdacılar, dökümcüler, lokal ve dernekler de çevresel açıdan denetlemektedir.
ALO 153 Çözüm Masasından telefon ile, BİMER ve sitemizde bulunan cevre@sakarya.bel.tr adresimizden e-posta ile ve yazı işlerinden dilekçe ile gelen şikayetler, teknik elemanlarımız ve Çevre Denetim Ekibimiz tarafından özellikle rahatsızlığın oluştuğu saat dilimlerinde değerlendirilmektedir. Ayrıca, rutin olarak kömür, hafriyat, lastik yakımı, atık dökümü ve yakımı denetimleri 24 saat esasına göre tüm Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapılmaktadır.
2013 yılında 502’si rutin olarak, 266’sı şikayet üzerine ve 125’ i vatandaşın talebi üzerine olmak üzere toplam 893 denetim yapılarak tutanak altına alınmıştır. Bunların yanında 2013 yılında da haftalık program çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm İlçelerde, gün boyunca hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı vb. katı atıkların dökülebileceği tüm alanlarda, teknik personel tarafından çevre zabıtası ile birlikte devriye şeklinde rutin denetimler yapılmaya devam edilmiş, gece denetimleri ile gürültü kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Yapılan denetimlerin sonucuna göre Çevre Kanunu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılan hafriyat, kömür, gürültü kirliliği konusunda), Kabahatler Kanunu ve Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmış, yetkimiz dışındaki durumlarda denetimlerde elde edilen tespitler Valiliğe, SASKİ Genel Müdürlüğü’ne veya ilgili belediyesine gönderilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması ve sorunun giderilmesi sağlanmıştır. Gidilen denetimlerde sadece cezai işlem uygulamamış kirliliğin giderilmesi için firma veya vatandaşa teknik destek sağlanmış ve konuyla ilgili tebligatlar yapılmıştır.

2013 Yılında Yapılan Denetimler
Yapılan denetimlerin sonucuna göre Çevre Kanunu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılan hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşınması ve bertarafı, kömürün taşınması ve satışı ve gürültü kirliliği konusunda), Kabahatler Kanunu (hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşınması ve bertarafı, gürültü kirliliği, bitkisel Atık Yağ ve Çevre Kirliliği konusunda) ve Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde toplam 47 adet (269.451,00 TL) idari para cezası uygulanmıştır.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi ve Denetlenmesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 2013 yılında Araç Takip Sistemine (GPS - Uydu Bazlı Navigasyon Sistemi) geçilerek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıyan bütün araçlar online olarak da takip edilmeye başlanmıştır. Kurulan bu sistem ile tüm hafriyat araçları anlık olarak online bilgisayar veya tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla takip edilebilecek, gerekli izin ve onayları tamamlanmamış bölgelere döküm yapan araçlar anında tespit edilerek, mevzuata aykırı davranan gerçek/tüzel kişiler hakkında işlem yapılabilecektir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği; 2013 yılında 45 adet firma, gerçek/tüzel kişi, Müdürlüğümüz tarafından kayıt altına alınmış, bu firmalara ait 120 araca “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarını Taşıma İzin Belgesi” düzenlenmiştir. 2013 itibariyle 120 araç online olarak denetim ekiplerimiz tarafından sürekli takip edilmektedir. Mevcut durumda, Büyükşehir Belediyemize ait 2 adet saha tamamen dolduğundan, çıkan hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları, özel sektöre ait 4 adet depolama sahasına yönlendirilmektedir. Çeşitli faaliyetler sonucu oluşan gerek hafriyat toprağı gerekse bitkisel toprak yeniden kullanılmak üzere rekreasyon alanlarına yönlendirilmektedir.
2011 yılından itibaren, kazı çalışmaları sonucu atık olarak ortaya çıkan hafriyat toprağı ve bitkisel toprağın yeniden kullanılarak değerlendirilmesi amacıyla vatandaşlardan gelen dolgu talepleri incelenmiş, gerek ilgili ilçe belediyesi gerekse İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gibi kurumların da görüşleri alınarak uygun görülen alanlarda “Hafriyat Toprağı ve Bitkisel Toprağın” dolgu amaçlı kullanılmasına izin verilmiştir. 2013 yılında bu şekilde gelen talepler doğrultusunda 96 gerçek/tüzel kişiye dolgu izni verilmiş olup, yaklaşık 216.332 m3 Hafriyat Toprağı ve Bitkisel Toprağın dolgu amaçlı kullanılarak geri kazanılması sağlanmıştır.

Gürültü Ölçüm Raporu’nun Hazırlanması
Gelen şikayetler üzerine; gürültü ölçüm cihazı ile yerinde yapılan ölçüm sonuçlarına göre hazırlanan, standartların üzerinde sonuçlar elde edilmişse standartlara ulaşılması için nelerin yapılması gerektiğinin anlatıldığı sonuç ve önerilerin yer aldığı bir rapordur. 2013 yılında gelen şikayetler üzerine toplam 54 adet gürültü ölçüm raporu yerinde yapılan denetleme ve ölçüm sonucu hazırlanmıştır. 2013 yılı içerisinde rutin olarak veya şikayet üzerine toplam 195 adet gürültü denetimi yapılarak tutanak altına alınmıştır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde müdürlüğümüz teknik elemanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın detaylarını belirlediği eğitim programını tamamlayarak sertifikalarını almışlardır. Ayrıca, denetimlerde kullanılmak üzere 2 adet Gürültü Ölçüm Cihazımız ve 1 adet titreşim ve gürültü ölçüm cihazımız bulunmaktadır.

Canlı Müzik İzni Görüşü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2011/11 sayılı Genelgesi’nin 7. Maddesine göre “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin 24. Maddesinin (ğ) gereği çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanların dışında, canlı müzik faaliyeti gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yetkili idarenin gerekli görmesi halinde “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” hazırlanması gerekmekte ve yetki devri yapılan Belediye Başkanlığınca verilecek uygun görüşe istinaden, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili kurum tarafından canlı müzik izni verilmesi gerekmektedir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yukarıda adı geçen genelge kapsamında 11 adet gerçek/tüzel kişi hakkında görüş hazırlanmış, bunlardan sadece 2 işletmeye uygun görüş verilirken diğer 9 işletme ile ilgili belirlenen eksikliklerin giderilmesi istenmiştir.
Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor’un hazırlanması Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor, Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı’nın verilebilmesi için istenen belgeler arasında olup GSM açmak isteyen vatandaşların dilekçelerine istinaden teknik elemanlarımız tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan bir rapordur. 2013 yılında 7 adet 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM), 18 adet 2. sınıf GSM ve 20 adet 3. sınıf GSM olmak üzere toplam 45 adet işletmeye Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor hazırlanmıştır.

Teknik Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi
Bakanlıklardan, Valilikten ve Diğer Daire Başkanlıklarından gelen ÇED görüşü, kum ve taşocağı, fabrika, kümes, ahır vb. işletmelerle ilgili görüş talep yazıları; konuyla ilgili gelen raporlar, mevzuat, literatür incelendikten ve sahada kontrol yapıldıktan sonra cevaplanmaktadır. 2013 yılında 28 adet dosya ile ilgili olarak, inceleme ve saha kontrolleri çerçevesinde görüş bildirilmiştir.