MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3110
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : arge@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

2015 Yılında Hazırlanan Projeler

- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında “İtfaiye Aktif Müdahale Ekibinin Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Önleme Eğitimi” isimli projemiz hibe almaya hak kazanmıştır.
Talep Edilen Destek Miktarı: 15.000 TL
Proje Süresi: 30 gün

- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında “Osmanlı’dan Günümüze Belgelerle Sakarya’da Sosyoekonomik Hayat” isimli projemiz hibe almaya hak kazanmıştır.
Talep Edilen Destek Miktarı: 15.000 TL
Proje Süresi: 30 Gün

- Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Kapsamında hazırlanan “Cityfied-Geleceğin Akıllı Şehirleri” Projesine izleyici şehir statüsü olarak dâhil olunmuştur.
Talep Edilen Destek Miktarı: 49.000.000 €
Proje Süresi: 6 Yıl

- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına “Sakarya’ da Kıyı Turizminin Geliştirilmesi” isimli proje ile katılım sağlanmıştır. Başvuru sonucu beklenmektedir.
Talep Edilen Destek Miktarı: 700.000,00 TL
Proje Süresi: 18 Ay

- ERASMUS+ KA2 programına “Sakarya Bölgesi Termal Alanında Çalışan Personeli İçin ECVET Uyumlu Mesleki Yeterlilik Akreditasyon Programı” (Occupational Competence Profile for Thermal Care Agents) isimli proje ile başvuru sahibi olarak Ulusal Ajans’a başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu beklenmektedir.
Talep Edilen Destek Miktarı: 299.979,00 €
Proje Süresi: 24 Ay

- ERASMUS+ KA1 programına “Avrupa Birliğinde, Engellilerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi İçin Yapılan Faaliyet ve Düzenlemelerin İncelenmesi” isimli proje ile başvuru sahibi kurum olarak Ulusal Ajans’a başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu beklenmektedir.
Talep Edilen Destek Miktarı: 300.000 €
Proje Süresi: 12 Ay

- ERASMUS+ KA2 programına “Professional Qualifications of E-Foreign Trade Interactions (Üniversite öğrencilerine yönelik E-Dış Ticaret Eğitimi)” isimli proje ile ortak kurum olarak başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu beklenmektedir.
Talep Edilen Destek Miktarı: 392.000,00 €
Proje Süresi: 36 Ay

- ERASMUS+ KA2 programına “Erasmus Traineeship Cooperation (ERSTAC) - Erasmus Staj İşbirliği” isimli proje ile ortak kurum olarak başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu beklenmektedir.
Talep Edilen Destek Miktarı: 449.996,00 €
Proje Süresi: 36 Ay

- ERASMUS+ KA2 programına “Serebral Palsi (Sp) Hastalığına Sahip İnsanlarla İlgilenen Kişiler ve Fizyoterapistler İçin Nitelikli ECVET Eğitimi” isimli proje ile ortak kurum olarak başvuru yapılmıştır.
Talep Edilen Destek Miktarı: 450.000 €
Proje Süresi: 36 Ay

- TÜBİTAK 1005 “Programına Türkiye’de Elektrik ve Elektronik Atıkların Tersine Lojistik Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Bütünleşik Bir Sistem Tasarımı” isimli proje ile ortak kurum olarak başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu beklenmektedir.
Talep Edilen Destek Miktarı: 101.551 TL
Proje Süresi: 18 Ay

- İŞKUR’un sağladığı Engellilere Yönelik Proje Desteği Programı’na, “Engelsiz Kariyer Merkezi” isimli proje ile başvuru yapılmıştır.
Talep Edilen Destek Miktarı: 197.400 TL
Proje Süresi: 12 Ay

- TÜBİTAK ERA_NET Programına “ARIBA (Adaptable Real-Time Interactive Big Data Analytics tool for the Smart City)” isimli proje ile ortak/yararlanıcı kurum olarak başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu beklenmektedir.
Talep Edilen Destek Miktarı: 864.950 €
Proje Süresi: 36 Ay

- İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu’na “Sakarya Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının Hazırlanması” isimli proje ile başvuru yapılmış ancak destek alınamamıştır.
Projenin Toplam Bütçesi: 80.000 €
Proje Süresi: 12 Ay

- 28.09.2015 tarihinde, Avrupa Komisyonu’nun “2015 LIFE Call” programına “Smart electromobility within the Low Emissions Zone - LIFE eLEZ” adlı proje ile “Uygulanabilir Şehir” statüsünde proje ortaklığı ile başvuru gerçekleştirilmiştir.

- ERASMUS+ KA2 programına “ROBOMED (Öğrenme Güçlüğü Olan Gençler İçin Eğitici Robot Tasarımları)” isimli proje ile başvuru yapılmıştır.
Projenin Toplam Bütçesi: 270.000 €
Proje Süresi: 36 Ay

ARGE Şube Müdürlüğü Tarafından Yapılan Diğer Çalışmalar

- 2012 yılından itibaren devam eden “Sakarya Girişimci Oluyor” projesi kapsamında düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 9. 10. 11. ve 12. Dönemleri tamamlanmıştır. Eğitimler sonunda, 2015 yılında toplam 120 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Eğitimlerin 2016 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.

- 2 Şubat 2015 tarihinde Ulusal Ajans’ın Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirdiği ERASMUS+ toplantısına katılım sağlanmıştır.

- 6 Mart 2015 tarihinde İTÜ’de düzenlenen “Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesi’ne” katılım gerçekleştirilip, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki faaliyetleri dinleyicilere aktarılmıştır.

- 12 Mart 2015 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği “Elektromanyetik Alan Kirliliği ve Toplum Sağlığına Etkileri Konulu Eğitim Semineri” ne katılım gerçekleştirilmiştir.

- 24 Mart 2015 tarihinde Cityfied (AB Projesi) Projesi’nin Manisa/Soma’daki toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.

- Üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla buluşturulmasının yanı sıra iş dünyasının da kamu kurumlarıyla ve ilgili STK’larla buluşmasını sağlamak amacıyla 11-13 Mayıs 2015 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen ve Büyükşehir Belediyemizin de paydaş olarak yer aldığı, SAGİF Fuarına (Sakarya Arge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı) katılım sağlanmıştır. Müdürlüğümüz tarafından belediyemiz adına stant açılmış ve kurumumuzun tanıtımı yapılıp, kurumumuzun faaliyetleri katılımcılara aktarılmıştır.

- 17 Haziran 2015 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği “Uluslararası İşbirliği Platformu”na katılım gerçekleştirilmiştir.

- 23.07.2015 tarihinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki TOÇOĞLU ve Sakarya Milletvekili Mustafa İSEN’in katılım gerçekleştirdiği toplantıda ARGE Şube Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

- Bosna Hersek’in Bijeljina şehri ile 2015 Temmuz ayında Kardeş Şehir ilişkileri başlatılmıştır.

- 19-21 Ekim 2015 tarihleri arasında SBB ve ilçe belediyeleri ilgili personeline “İleri Derece Proje Yazma Eğitimi” düzenlenmiş ve eğitime katılım gerçekleştirilmiştir.

- 18.11.2015 tarihinde SAÜ Teknokent’te düzenlenen “AB ve ERASMUS+ Proje Yazma Eğitimi”ne katılım gerçekleştirilmiştir.

- 19.11.2015 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde, Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen “Akıllı Şehirler” temalı IX. İstanbul Bilişim Kongresi’ne katılım gerçekleştirilmiştir.