ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

30/06/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

  
                                                                                                               T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 30 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (329) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından, Erenler İlçesi sınırlarında yapımı gerçekleştirilen, Büyükşehir Belediyesi Sakarya Park projesinde mevcut, 50m2 alanlı umumi WC’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralama işi ihalesi.
 
2- (330) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2016 tarih 4/243 sayılı kararı ile kabule edilen, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 26/01/2016 tarih ve 2016-46 sayılı kararı ile, Hendek İlçe Merkezi ile yeni yapılan Devlet Hastanesine ulaşımın sağlanması amacıyla, on iki (12) araçlık özel halk otobüsü hattı kurulması ve çalıştırılması işi ihalesi.
 
3- (331) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekipleri tarafından İlimiz, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, üzerinde faaliyet gösteren La Fontaine (Adı Haktan Gıda Tic. Tur. İth. Ltd. Şti. Vergi No: 0070583631) adlı işletemeden kaynaklı gelen gürültü şikayetleri üzerine yapılan gürültü ölçümlerinde, işletmenin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin belirlemiş olduğu üst sınır değerleri geçtiği tespit edildiğinden, işletmeye önlem alması için 06.06.2016 tarihine kadar süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda, şikayetlerin devam etmesi üzerine, yapılan gürültü ölçümlerinde, işletmenin, yalıtım tedbiri almadan faaliyetini sürdürdüğünden ve Yönetmeliğin belirlemiş olduğu üst değerleri bir kez daha geçtiği tespit edildiğinden yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 21/06/2016 tarihli; 395 sayılı yazısı.
 
4- (332) Zabıta Dairesi Başkanlığının,  Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 43 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 27/06/2016 tarihli; 809 sayılı yazısı.
 
5- (333) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Serkan AY'ın 22. 06. 2016 tarihli dilekçesi ile, Belediyemiz denetimindeki Kampüs Özel Halk Otobüs hattında 35/2 kayıt numaralı 54 J 0020 plakalı aracı ile işletici olarak çalışmakta olduğu hattın geçici çalışma ruhsat hakkının % 50 hissesini Nurhan HOCALAR % 50 hissesini Nuriye MOLLAOĞLU FENER’e devir adına devredilmesine ilişkin 23/06/2016 tarihlli; 1249 sayılı yazısı.
 
6- (334) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Wasserkraft Firmasının davet yazısına istinaden Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Sezar ERCAN ve Basın Şube Müdürü Yekta ŞİRİN’in 14-17 Temmuz 2016 tarihlerinde teknik inceleme ve araştırma yapmak üzere Avusturya’ya görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Kanun Çerçevesinde harcırahının ödenmesine ilişkin 30/06/2016 tarihli; 1310 sayılı yazısı.
 
7- (335) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 20 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen bölgede, Arifiye İlçe Belediyesi Encümeninin 20/04/2016 tarihli; 2016/79 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden, dosyasının tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 29/06/2016 tarihli; 2361 sayılı yazısı.
 
8- (336) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 29 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen bölgede, Arifiye İlçe Belediyesi Encümeninin 22/06/2016 tarihli; 2016/43 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden, dosyasının tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 30/06/2016 tarihli; 2393 sayılı yazısı.
 
9- (337) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Encümeninin 22/06/2016 tarihli; 2016/142 nolu kararıyla uygun görüldüğünden, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24-C-03-D-4-C, G24-C-03-D-4-D ve G24-C-08-A-1-A paftaları içerisinde belirlenen 26 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden, dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 30/06/2016 tarihli; 2397 sayılı yazısı.