ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

29/12/2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 29/12/2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (793) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Sapanca İlçesi, Yanık Mevkii Onduline Fabrikası karşısındaki alanda 25.11.2016 tarihinde yapılan denetimde Dadaş Kardeşler Hafriyat Tahmil Tahliye Nak. Tur. İnş. Mad. Orman Ürn. Ziraat Gıda ve San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne ait ( Adres: maşukiye Soğuksu M. Seka Kampı Yolu No:27 İzmit/KOCAELİ V.N: 2650652143) 41 HT 031 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı tespitedilmiştir, inşaat/yıkıntı atıklarını taşıyan şahıs veya firmaların araçlarına atık taşıma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında alması gereken GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespitedildiğinden, Dadaş Kardeşler Hafriyat Tahmil Tahliye Nak. Tur. İnş. Mad. Orman Ürn. Ziraat Gıda ve San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne  yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılması ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 27/12/2016 tarihli; 856 sayılı yazısı.
 
2- (794) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Sapanca İlçesi Ünlüce Mah. 273, 274, 275 nolu parsellerde 07.10.2016 tarihinde inceleme yapılmış ve İbrahim BAYRAK tarafından ( Adres: Ünlüce Mah. Ünlüce Sok. No:67/1 Sapanca/SAKARYA – TC: 36238967464) hafriyat toprağı ile dolgu yapıldığı tespit edilmiştir, Daire Başkanlığımız Hafriyat Yönetim Sistemi üzerinden yapılan incelemede, 273 nolu parsele 31.12.2015 tarihine kadar geçici biriktirme izni verildiği, 274 nolu parselin ise maliye hazinesi olduğu görülmüştür. Tespiti yapılan 273- 274- 275 nolu parsellerdeki dolgunun 14.11.2016 tarihine kadar kaldırılması hususunda yazı ile süre verilmiş olup, 25.11.2016 tarihinde yapılan kontrolde hafriyat toprağının kaldırılmadığı tespitedildiğinden, İbrahim BAYRAK’a  yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılması ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 27/12/2016 tarihli; 855 sayılı yazısı.
 
3- (795) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince araç takip sistemi üzerinden yapılan kontroller esnasında Volkan KAYA‘ya (Adres: Mevlana Mah. Seçkin Sokak No:9/3 Sancaktepe /İSTANBUL, TC No: 62494276392) ait 34 NHG 78 plakalı kamyonun 12.12.2016 tarihinde İstanbul İlinden hareket ettiği görülerek İlimize giriş yapan araç saat 18:20 civarında Arifiye İlçesi Toyota Hastanesi kavşağı alt geçidi adresinden geçerken ekiplerimiz tarafından durdurularak denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde kamyonun inşaat/yıkıntı atığı taşıdığı ve hafriyat otomasyon sistem kayıtlarımızdan ve araçta yapılan sorgulamada “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili şahıs adına 20.10.2016 tarihli ve 572 karar nolu Encümen Kararı ile 49.095,00 TL cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak, fotoğraf görüntüleri ve diğer belgeler yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 28/12/2016 tarihli; 861 sayılı yazısı.
 
4- (796) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,   Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Serdivan İlçesinde 24.11.2016 tarihinde yapılan kontrollerde Necati KALKAN’ a ait ( Adres: Yalı Mah. 142. Sok. No:16/7 Karasu/SAKARYA TC: 64411156244) 54 PF 218 plakalı kamyonun hafriyat toprağı yüklü olduğu ve inşaat alanına döküm yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca Başkanlık Makamından alınan 18.12.2012 tarih ve M.54.1.SBB.0.16.08.00-020-1132 sayılı olur ve 16.01.2013 tarih ve 2013-19 nolu Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararına istinaden hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşıyan şahıs veya firmaların araçlarına atık taşıma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında alması gereken GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 28/12/2016 tarihli; 859 sayılı yazısı.
 
5- (797) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince Kurumumuza gelen şikayet üzerine, İlimiz Arifiye İlçesi Başak Sok. No:20/Z-1 Hanlı adresinde faaliyet gösteren “BALİÇ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. AŞ.” (Vergi No: 1380329373 Gümrükönü V.D.) adlı işletmeye 23.12.2016 tarihinde çevresel gürültü denetimi yapılmıştır. Bahse konu olan işletmeye gerekli önlemlerin alınması hususunda 31.08.2016 tarih ve 40272756-611.03-E566 sayılı yazımız ile uyarılmıştır. Süre bitiminde yapılan kontrol denetiminde sınır değerlerin sağlanamadığı tespit edilmiş olup 20.10.2016 tarih ve 568 sayılı Encümen Kararına istinaden 2,240,00 TL, 17.11.2016 tarih ve 673 sayılı Encümen Kararı ile 7.500,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kurumumuza iletilen şikayet üzerine 23.12.2013 tarihinde yapılan çevresel gürültü ölçüm değerlerinin ise ilgili yönetmelik sınır değerlerini aştığı bir kez daha tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen Tutanak, Gürültü Ölçüm Raporu ve uyarı yazısı ve ilgili Encümen Kararları yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınabilmesine ilişkin 28/12/2016 tarihli; 860 sayılı yazısı.
 
6- (798) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:95 adresinde faaliyet gösteren (Vergi No: 8310434926 Ali Fuat Cebesoy V.D.) Tatbakoğlu Petrol Gıda Nak. San. Ve Tic Ltd. Şti. (Tabela Adı: Eurolink Petrol) adlı işletme 22.12.2016 tarihinde denetlenmiştir. Yapılan denetim sonucu, işletmenin akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterdiği, gürültü kaynağı olarak oto yıkama ünitesinin mevcut olduğu ve faaliyetinden kaynaklı ölçülen çevresel gürültü seviyesinin (Değişik:RG-18.11.2015–29536) 04 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin üst sınır değerlerini geçtiği Çevresel Denetim Tutanağı ile tespit edilmiştir. Ayrıca bahse konu olan işletmeye daha önce 21.11.2016 tarih ve 40272756-611.03 E.772 sayılı yazımız ile gerekli önlemlerin alınması yönünde 01.12.2016 tarihine kadar süre verilerek uyarılmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen Tutanak, Gürültü Ölçüm Raporu ve uyarı yazısı yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar  alınabilmesine ilişkin 28/12/2016 tarihli; 862 sayılı yazısı.
 
7- (799) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,  2016 Mali Yılı Bütçesinin ekli listede belirtilen ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesine göre İmha edilebilmesine  ilişkin 27/12/2016 tarihli; 402 sayılı yazısı.
 
8- (800) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,  Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin ilişik listede belirtilen harcama kalemlerinde bulunan ödeneklerinin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından ödenek fazlalığı bulunan harcama kalemlerinden ve yedek ödenekten, ekli listede belirtilen gider kalemlerine 5393 Sayılı Kanunun 34/d maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 ve 38/1 maddelerine göre aktarma yapılabilmesine  ilişkin 27/12/2016 tarihli; 401 sayılı yazısı.
 
9- (801) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Adem ŞAVLIK adına kayıtlı 54 S 0806 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 15/12/2016 tarihli dilekçeyle Mehmet AVAR adına devrine ilişkin 21/12/2016 tarihli; 2579 sayılı yazısı.
 
10- (802) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ali ALEMDAR adına kayıtlı 54 S 1931 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 21/12/2016 tarihli dilekçeyle Murat KUŞDİL adına devrine ilişkin 21/12/2016 tarihli; 2580 sayılı yazısı.
 
11- (803) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Kocaali Taksi Durağında Adnan İBİL’e ait 54 T 5518 plakalı ticari hattı, vekili Ali İBİL’in 21/12/2016 tarihli dilekçesiyle, çalışma ruhsat hakkını  Hidayet SAY adına devredilmesine ilişkin 27/12/2016 tarihli; 2652 sayılı yazısı.
 
12- (804 ) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Küçücek Özel Halk Otobüs hattında, Beytullah UZUN 21/12/2016 tarihli dilekçeyle 22/7 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkını Sabahattin CEYLAN adına devredilmesine  ilişkin 27/12/2016 tarihli; 2650 sayılı yazısı.
 
13- (805) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Akyazı Özel Halk Otobüs hattında, Turgut BAŞTAN 20/12/2016 tarihli dilekçeyle 20/50 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkını Abdulmenaf YILMAZ adına devredilmesine  ilişkin 27/12/2016 tarihli; 2653 sayılı yazısı.
 
14- (806 ) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Akyazı-Taşburun Özel Halk Otobüs hattında, Recep FURUNCU 20/12/2016 tarihli dilekçeyle 30/75 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkını Selma ÖZTÜRK adına devredilmesine  ilişkin 27/12/2016 tarihli; 2651 sayılı yazısı.
 
15- (807)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Barbaros AYDINOĞLU adına kayıtlı  54 S 3064, 54 S 3065, 54 S 3066, 54 S 3067, 54 S 3068, 54 S 3069, 54 S 3070 plakalı tahditli servis araçlarının çalışma ruhsat haklarını 27/12/2016 tarihli dilekçeyle  Tuncay Nakliyat Hayvancılık Seyahat TurizmOto.Petrol İnş. San. ve Ltic. Ltd.Şti. adına devrine ilişkin 29/12/2016 tarihli; 2675 sayılı yazısı.
 
16- (808) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Murat DERTLİ adına kayıtlı 54 S 1118 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 21/12/2016 tarihli dilekçeyle İsa ÖZTÜRK adına devrine ilişkin 29/12/2016 tarihli; 2672 sayılı yazısı.
 
17- (809) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Coşkun OCAK adına kayıtlı 54 S 2752 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 23/12/2016 tarihli dilekçeyle Abdullah GÜMÜŞ adına devrine ilişkin 29/12/2016 tarihli; 2673 sayılı yazısı.
 
18- (810)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Kaynarca Özel Halk Otobüs hattında, Soner ÇAKIR 26/12/2016 tarihli dilekçeyle 27/46 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkını Yasin KUL vekili (İsa KUL) adına devredilmesine  ilişkin 28/12/2016 tarihli; 2666 sayılı yazısı.
 
19- (811)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Sapanca Özel Halk Otobüs hattında, Mustafa PİRİMOĞLU 26/12/2016 tarihli dilekçeyle 17/13 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkını Zelkif ÇAMAL adına devredilmesine  ilişkin 29/12/2016 tarihli; 2674 sayılı yazısı.
 
20- (812) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 97 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 27/12/2016 tarihli; 1452 sayılı yazısı.
 
21- (813) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 44 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 27/12/2016 tarihli; 1453 sayılı yazısı.
 
22- (814) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Hal Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Haller Hakkındaki Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 12 adet İdari Para Cezası Tutanağının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 27/12/2016 tarihli; 224 sayılı yazısı.
 
23- (815) Zabıta Dairesi Başkanlığının,  Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun17 nci maddesi ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan 07/07/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine istinaden denetimler yapılmaktadır. İlimiz Serdivan İlçesi mevkiinde 27.12.2016 tarihinde yapılan denetimde Patates yüklü 51 HF058 plakalı araç durdurulmuş belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların Ersan YIKILMAZ’ a ait olduğu tespit edilmiştir. 5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 47/1-a maddesine aykırı davranıştan (sisteme bildirmeden mal alıp satmak) aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre Ersan YIKILMAZ adına 27.12.2016 tarih ve 000015 nolu 707,35TL (yediyüzyedi TL otuzbeş Kr.) tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "... Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Ersan YIKILMAZ’ a 707,35TL (yediyüzyedi TL otuzbeş Kr.) cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine ilişkin 28/12/2016 tarihli; 226 sayılı yazısı.
 
24- (816) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Evin Taşımacılık T.c. Aş. adına kayıtlı  54 S 1034, 54 S 1058, 54 S 1060, 54 S 1025 plakalı tahditli servis araçlarının çalışma ruhsat haklarını 29/12/2016 tarihli dilekçeyle Adatıp Sağlık Hizmetleri Tic. Aş. adına devrine ilişkin 1507519 referans nolu yazısı.
 
25- (817) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesinin 4650 sayılı kanunla değişen 3.maddesinde ‘‘Kamulaştırma Kararının alınmasından sonra, kamulaştırmayı yapacak idare taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinde en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla Kıymet Takdir Komisyonu görevlendirilir, ayrıca idare tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinde en az 3 kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla uzlaşma komisyonu görevlendirir’’ denildiğinden en az üçer kişiden oluşmak üzere 5 asil, 5 yedek olmak üzere Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu üyelerinin tespitine ilişkin 1503430 referans nolu yazısı.
 
26- (818) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 390 nolu parsel imar yolunda kaldığından, sözkonusu parselin yolda kalan kısmı üzerinde bulunan ağaç ve muhdesat bedellerine ilişkin bedel İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 21/12/2016 tarihli ve 1275-7375 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Buna göre, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 390 nolu parsel üzerinde bulunan (Selahattin ŞİMŞEK) varisleri Ayşe-Enver-Seyfullah-Ekrem ŞİMŞEK’e ait ağaçlara 8.205,00 TL bedel takdir edilmiş olup,ağaç bedelinin bahsi geçen parseldeki (Selahattin ŞİMŞEK) varisleri Ayşe-Enver-Seyfullah-Ekrem ŞİMŞEK adına ödenmesine ilişkin 28/12/2016 tarihli; 3439 sayılı yazısı.
 
27- (819) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 126 nolu parsel (eski) 20m’lik imar yolunda kaldığından, söz konusu parselin yolda kalan kısmı üzerinde bulunan ağaç ve muhdesat bedellerine ilişkin bedel İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09/11/2016 tarihli ve 946-6589 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Buna göre, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 126 nolu parsel (eski) üzerinde bulunan Yakup BİRİNCİ’ye ait ağaçlara 4.200,00 TL bedel, Gülten DAĞ’a ait ağaçlara 5.295,00 TL bedel takdir edilmiş olup, parseldeki toplam 9.495,00 TL ağaç bedellerinin bahsi geçen parselde hissedar olan ağaç malikleri adına ödenmesine ilişkin 28/12/2016 tarihli; 3441 sayılı yazısı.
 
28- (820) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 571 nolu ve 157 ada, 390 nolu parseller ve Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu ve 607 ada, 141 nolu parsellerin imar yoluna giden kısımlarının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin28/01/2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesinin değişik 4650/3. maddesi gereğince 22/09/2016günü Uzlaşma Komisyonu Toplantısı yapılmış, Erenler Mahallesi, 607 ada, 141 nolu taşınmaz hissedarlarından Ali İhsan KESKİN Komisyonca kendisine teklif edilen 81.250,00 TL bedeli kabul etmemiştir, ancak ilgi dilekçesahibi Ali İhsan KESKİN 23.12.2016 tarih ve 21595 kayıt nolu dilekçesinde Uzlaşma Komisyonunca kendisineteklif edilen 81.250,00 TL bedeli kabul ettiğini beyan etmiştir. Buna göre, Erenler Mahallesi, 607 ada, 141 nolu taşınmaz hissedarlarından Ali İhsan KESKİN’e ait 125,00 m2 hissenin 81.250,00 TL  bedelle kamulaştırılmasına ilişkin 28/12/2016 tarihli; 3442 sayılı yazısı.
 
29- (821) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, akarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 571 nolu ve 157 ada, 390 nolu parseller ve Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu ve 607 ada, 141 nolu parsellerin imar yoluna giden kısımlarının 2942/4650sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin28/01/2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesinin değişik 4650/3 maddesi gereğince 22/09/2016 günüUzlaşma Komisyonu Toplantısı yapılmış, Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu taşınmaz hissedarlarından Bahriye KESKİN Komisyonca kendisine teklif edilen 29.250,00 TL bedeli kabul etmemiştir,ancak ilgi dilekçesahibi Bahriye KESKİN 23.12.2016 tarih ve 21597 kayıt nolu dilekçesinde Uzlaşma Komisyonunca kendisineteklif edilen 29.250,00 TL bedeli kabul ettiğini beyan etmiştir.Buna göre, Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu taşınmaz hissedarlarından Bahriye KESKİN’e ait 45,00m2 hissenin 29.250,00 TL bedelle kamulaştırılmasına ilişkin 28/12/2016 tarihli; 3440 sayılı yazısı.
 
30- (822)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 44 Nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanarak 1 ay süreyle ilan edilmesi Belediyemiz Encümeninin 29.09.2016 tarih, 493 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Askı sürecince 17 adet itiraz yapılmış olup, yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde, Buna göre; itirazlara yönelik nihai kararın Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre yeniden hazırlanan Söğütlü İlçesi, 44 Nolu düzenleme bölgesine ait parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddelerine göre değerlendirilerek onaylanması ve değişiklik yapılan yerlerin 1 ay süre ile ilan edilmesine ilişkin 1507202 referans nolu yazısı.
 
31- (823)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, G24b22c3c,G24b22c3d, G24b23d4d, G24c02b2a ve G24c02b2b nolu paftaları kapsayan alanda belirlenen 85 noludüzenleme bölgesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması vehazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Serdivan BelediyesiEncümeninin; 20/10/2016 tarih ve 446 nolu kararıyla uygun görülmüştür.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehiriçindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak veuygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verilmiştir. Buna göre Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, G24b22c3c,G24b22c3d, G24b23d4d, G24c02b2a ve G24c02b2b nolu paftaları kapsayan alanda belirlenen 85 noludüzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarakyapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 1506045 referans nolu yazısı.
 
32- (824) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Evin Taşımacılık Tic. Aş. adına  54 S 2430, 54 S 2429 plakalı tahditli servis araçlarının çalışma ruhsat haklarını 29/12/2016 tarihli dilekçeyle Ada Mert Sağlık Hizmetleri Tic.Aş. adına devrine ilişkin 1507541 referans nolu yazısı.