ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

29.09.2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

                                     T.C.
                                   SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 29 EYLÜL 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (480) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 30 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 21/09/2016 tarihli; 1134 sayılı yazısı .
 
2- (481) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Hakan AYTAŞ  Nak.Turzm.San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı 54 S 2140 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 08/09/2016 tarihli dilekçeyle Ziyattin ANGÜN adına devrine ilişkin 19/09/2016 tarihli; 1773 sayılı yazısı.
 
3- (482) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Sezai ŞAHİN. adına kayıtlı 54 S 0484 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 05/09/2016 tarihli dilekçeyle Orhan KURT adına devrine ilişkin 19/09/2016 tarihli; 1778 sayılı yazısı.
 
4- (483) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Murat ÇINAR adına kayıtlı 54 S 2892 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 22/08/2016 tarihli dilekçeyle Cevat YILMAZ adına devrine ilişkin 19/09/2016 tarihli; 1780 sayılı yazısı.
 
5- (484)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan  Lisa Tur Taş.Gd. Tr. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti adına kayıtlı 54 S 1242 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 05/09/2016 tarihli dilekçeyle Atilla ALTINAY adına devrine ilişkin 23/09/2016 tarihli; 1844 sayılı yazısı.
 
6- (485) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan  Ufuk KÖYMEN adına kayıtlı 54 S 1569 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 28/09/2016 tarihli dilekçeyle Atilla TURAN adına devrine ilişkin 28/09/2016 tarihli; 1887 sayılı yazısı.
 
7- (486) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan  Kemal AĞAÇDELEN adına kayıtlı 54 S 1134 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 22/09/2016 tarihli dilekçeyle Serkan KASAP adına devrine ilişkin 23/09/2016 tarihli; 1851 sayılı yazısı.
 
8- (487) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan  Alaattin PİR adına kayıtlı 54 S 1502 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 05/09/2016 tarihli dilekçeyle Ebubekir AYKAÇ adına devrine ilişkin 29/09/2016 tarihli; 1892 sayılı yazısı.
 
9- (488) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 390 nolu taşınmaz hissedarlarından Ekrem TAŞTAN’ın (38,00 m2) hissesinin 24.700,00TL,Fehmi GÜNEŞ’in (39,00 m2) hissesinin 25.350,00TL, Fatih KESKİN’in (36,00m2) hissesinin 23.400,00TL, Fehmi KESKİN’in hissesinin (50,00m2) 32.500,00TL, Mercan CENGİZ’in (7,60 m2) hissesinin 4.940,00TL , Serpil HACISADIKOĞLU’nun (7,60 m2) hissesinin 4.940,00TL, Sancak CENGİZ’in (7,60 m2) hissesinin 4.940,00TL bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 26/09/2016 tarihli; 2806 sayılı yazısı.
 
10- (489) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Mahallesi, 511 ada, 51 nolu taşınmaz hissedarlarından Adnan SEVİNÇ’in 1/4 hissesinin 31.000,00TL, Servet BALBALLI’nın 1/4 hisesinin 31.000,00TL, Mürvet Sevinç AŞICI’nın 1/4 hissesinin 31.000,00TL, Simay ÇAKMAK’ın 1/8 hissesinin 15.500,00TL, Tuncay ÇAKMAK’ın 1/8 hissesinin 15.500,00TL ve 511 ada, 52 nolu taşınmaz hissedarlarından Adnan SEVİNÇ’in 1/4 hissesinin 55.750,00TL, Servet BALBALLI’nın 1/4 hissesinin 55.750,00TL, Mürvet Sevinç AŞICI’nın 1/4 hissesinin 55.750,00TL, Simay ÇAKMAK’ın 1/8 hissesinin 27.875,00TL, Tuncay ÇAKMAK’ın 1/8 hissesinin 27.875,00TL, bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 27/09/2016 tarihli; 2812 sayılı yazısı.
 
11- (490) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1662 ada 1 parsel nolu taşınmazda 366 nolu iş merkezinde 7 (Kapı No: Z7), 8 (Kapı No: Z8), 9 (Kapı No: Z9), 10 (Kapı No: Z10), 14 (Kapı No: 103), 27 (Kapı No: 205), 29 (Kapı No: 207) bağımsız bölüm numaralı 7 adet işyerinin hizmet binası olarak kullanılmak üzere Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 15 yıl süreyle bedelsiz tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 19.09.2016 tarih ve 8/545 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Buna göre, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1662 ada 1 parsel nolu taşınmazda 366 nolu iş merkezinde 7 (Kapı No: Z7), 8 (Kapı No: Z8), 9 (Kapı No: Z9), 10 (Kapı No: Z10), 14 (Kapı No: 103),27 (Kapı No: 205), 29 (Kapı No: 207) bağımsız bölüm numaralı iş yerlerinin hizmet binası olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 15 yıl süreyle bedelsiz tahsisine ilişkin 27/09/2016 tarihli; 2813 sayılı yazısı.
 
12- (491) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1662 ada 1 parsel nolu taşınmaz 366 nolu iş merkezinde bulunan 25 (Kapı No: 203) bağımsız bölüm numaralı iş yerinin mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1631 ada 1 parsel nolu taşınmaz 335 nolu iş merkezinde bulunan 9 (Kapı No: Z9) bağımsız bölüm numaralı iş yeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin Takası hususunda karar alınmasına ilişkin 27/09/2016 tarihli; 2820 sayılı yazısı.
 
13- (492) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kazım DOĞAN ve Bekir DOĞAN’ın 27/09/2016 tarihli dilekçeleri ile Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi 1985 ada, 1 parsel nolu taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “ Sosyal Tesis Alanında” kaldığından kamulaştırılması talep edilmektedir. Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1985 ada, 1 parsel nolu taşınmazdaki Bekir DOĞAN’ın 1129,67 m2 hissesi ve Kazım DOĞAN’ın 1505,43 m2 hisselerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırmasına ilişkin 28/09/2016 tarihli; 2834 sayılı yazısı.
 
14- (493) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 44 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen ve ekli listedeki parseller ile ihdasen oluşan parselleri kapsayan 18.80 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar alınmasına ilişkin 29/09/2016 tarihli; 2836 sayılı yazısı.
 
15- (494) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hukuk Müşavirliği’nin 02.09.2016 tarih, 1273 sayılı yazısı, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 52 nolu düzenleme bölgesi Belediyemiz Encümeninin 21.04.2016 tarih, 225 sayılı kararı ile onaylanmış olup 09.06.2016 tarih, 304 sayılı Encümen Kararı ile askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinde yapılan itirazlar hakkında Hukuk Müşavirliğimiz ilgili görüşünde ‘Yürütmeyi Durdurma kararının gereklerinin yerine getirilmesinden sonra oluşabilecek değişikliklerden uygulama bölgesindeki diğer parsellerin etkilenmesi ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda, itirazların değerlendirildiği 28.07.2016 tarih,372 sayılı Encümen Kararının askıya çıkarılması için yeniden Encümen Kararı alınması gerektiği’ belirtilmiştir. Buna göre, Tepekum Mahallesi 52 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda, 28.07.2016 tarih ve 372 sayılı Encümen Kararının ve parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar alınmasına ilişkin 28/09/2016 tarihli; 2837 sayılı yazısı.
 
16- (495) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler( Dilmen ) Mahallesinde bulunan 7939 parsel numaralı, 7.703,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın (AFA) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kesin tahsisinin alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre kesin tahsisi hususunda karar alınmasına ilişkin 27/09/2016 tarihli; 2821 sayılı yazısı.