ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

28/04/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 28 NİSAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1-  (228) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Sapanca İlçesinde yapılan kontroller esnasında Kösemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olan 54 YV 387 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı ve Büyükşehir Belediyemizden izin alınmamış bir alana döküm yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı, ve Başkanlık Makamından alınan GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Çevresel Denetim Tutanağı tanzim edileceği esnada ilgili firma tarafından mukavemet gösterilmiş, herhangi bir evrak ibraz edilmemiş, görevli personelimiz darp edilmiş ve görev yapılması engellenmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 11/04/2016 tarihli: 226 sayılı yazısı.
 
2- (229) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 6 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 20/04/2016 tarihli; 473 sayılı yazısı.
 
3- (230) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 9 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 21/04/2016 tarihli; 484 sayılı yazısı.
 
4- (231) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Sinanoğlu Özel Halk Otobüs hattında, Murat ŞAHİNTÜRK 25/02/2016 tarihli dilekçe ile 26/4 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hattının geçici çalışma ruhsat hakkının tamamını Ali KOZOĞLU adına devredilmesine ilişkin 01/03/2016 tarihli; 464 sayılı yazısı.
 
5- (232) Ulaşım Dairesi BaşkanlığınınBelediyemiz denetimindeki Kargalıhanbaba Özel Halk Otobüs hattında, Yücel IŞIKLAR 28/03/2016 tarihli dilekçe ile 25/34 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hattının geçici çalışma ruhsat hakkının tamamını Nejla HAFİF adına devredilmesine ilişkin 12/04/2016 tarihli; 757 sayılı yazısı.
 
6- (233) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Nihat AŞKIN Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Camili Mahallesi, 335 nolu İş Merkezi zemin katında bulunan 3 ve 4 numaralı dükkanları sözleşmenin 7.maddesine istinaden Mücahit KAYA’ya devir talebine ilişkin 26/04/2016 tarihli; 1382 sayılı yazısı.
 
7- (234) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, G24B24D2C Pafta, 4351 Ada, 6 nolu parselde bulunan, Belediyemize ait 68,43m2’lik (6843/20000) Belediye hissesinin, 3194 sayılı kanunun 17. Maddesine göre Fatma KOCABIYIK’a 7.185,15TL bedelle satışının yapılmasına ilişkin 28/04/2016 tarihli; 1403 sayılı yazısı.
 
8- (235) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan 783 ada 18-40-41-42-599-600 parseller, 518 ada 44-45-157 parseller, 23 ada 1-3-4-6-105-231-232-233-234-305-306 parselleri kapsayan, 53 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen yaklaşık 7 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılmasına ilişkin 26/04/2016 tarihli; 1449 sayılı yazısı.
 
9- (236) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 02-09 Mayıs 2016 tarihleri arasında Fransa’da yapılacak olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasına katılmak üzere Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Orhan BAYRAKTAR’ın görevlendirilmesini ve 6245 Sayılı Kanun Çerçevesinde Harcırahının ödenmesine ilişkin 28/04/2016 tarihli; 836 sayılı yazısı.