ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

27.10.2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

T.C.
    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 27.10.2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (606) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekipleri tarafından İlimiz, Akyazı İlçesi, Taşburun Mahallesi No:1’de faaliyet gösteren Baştan Beton Parke Taşı ve Yapı Elemanları Tic. A.Ş adlı işletemeden kaynaklı gelen gürültü şikayetleri üzerine yapılan gürültü ölçümlerinde, işletmenin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin belirlemiş olduğu üst sınır değerleri geçtiği tespit edilmiş, işletmeye önlem alması için 01.08.2016 tarihine kadar süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda, yapılan gürültü ölçümlerinde, işletmenin, yalıtım tedbiri almadan faaliyetini sürdürdüğü ve yukarıda adı geçen Yönetmeliğin belirlemiş olduğu üst değerleri bir kez daha geçtiği tespit edilmiş, bunun üzerine konu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümenine havale edilmiş, Encümen 18.08.2016 Tarih ve 405 karar numarasıyla işletme hakkında 2.2240,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Mahalle sakinlerinin şikayetlerini sürdürmesi üzerine, denetim ekipleri tarafından 06.09.2016 tarihinde gürültü ölçümü yapılmış, işletmenin Yönetmeliğin belirlemiş olduğu üst değerleri bir kez daha geçtiği tespit edildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 07/09/2016 tarihli; 587 sayılı yazısı.
 
2- (607) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Sapanca İlçesi İlmiye Mah. Köy içi Mevkii 90 Parselde 21.06.2016 tarihinde inceleme yapılmış ve Ek’te adı geçen maliklere ait araziye izinsiz hafriyat toprağı döküldüğü tespit edilmiştir. Parsel maliklerine söz konusu toprağın kaldırılması hususunda 26.08.2016 tarihli yazı ile süre verilmiş olup, süre bitiminde yapılan kontrolde hafriyat toprağının kaldırılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanaklar ve fotoğraf görüntüleri yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 24/10/2016 tarihli; 675 sayılı yazısı.
 
3- (608). Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,. Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Papatya Sokak No:3/2 adresinde faaliyet gösteren Türkü Evi Cafe adlı işletmeye 21.10.2016 tarihinde çevresel gürültü denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucu, işletmenin cafe olarak faaliyet gösterdiği, faaliyetinden kaynaklı ölçülen çevresel gürültü seviyesinin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin üst sınır değerlerini geçtiği Çevresel Denetim Tutanağı ile tespit edilmiştir. Ayrıca bahse konu olan işletmeye daha önce 03.10.2016 tarihli 619 sayılı yazı ile gerekli önlemlerin alınması yönünde süre verilerek uyarılmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen Tutanak, Gürültü Ölçüm Raporu ve uyarı yazısı yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 24/10/2016 tarihli; 679 sayılı yazısı.
 
4- (609) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Coşkun OCAK adına kayıtlı 54 S 1656 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 06/10/2016 tarihli dilekçeyle  Akın Mert İnş.Gıda Tarım ve Hayv.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. adına devrine ilişkin 07/10/2016 tarihli; 1975 sayılı yazısı.
 
5- (610). Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan  Sakarya Uluçlar Taşımacılık Hizm.İnş.Gıda Mad.Otom.Orman Ürün.San.ve Tic.Ltd.Şirketi adına kayıtlı 54 S 2555 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 05/10/2016 tarihli dilekçeyle Yakup AKSU adına devrine ilişkin 07/10/2016 tarihli; 1976 sayılı yazısı.
 
6- (611).Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Bünyamin SAKALLIOĞLU adına kayıtlı 54 S 2663 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 06/10/2016 tarihli dilekçeyle Semih KULAKOĞLU adına devrine ilişkin 07/10/2016 tarihli; 1978 sayılı yazısı.

7- (612) Ulaşım Dairesi Başkanlığının Belediyemiz denetimindeki Kargalıhanbaba Özel Halk Otobüs hattında, Mustafa KARAGÜZEL 06/10/2016 tarihli dilekçeyle 25/1 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkının tamamını İbrahim KÜÇÜK adına devredilmesine  ilişkin 11/10/2016 tarihli; 2011 sayılı yazısı.
 
8- (613) Ulaşım Dairesi Başkanlığının Belediyemiz denetimindeki Karapürçek Özel Halk Otobüs hattında, Yusuf ÇAKIR 29/09/2016 tarihli dilekçeyle 18/20 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkının % 50 Sevim YILDIZ, %50 Halit YILDIZ adına devredilmesine  ilişkin 11/10/2016 tarihli; 2012 sayılı yazısı .
9- (614) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Salih TABAK adına kayıtlı 54 S 1712 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 11/10/2016 tarihli dilekçeyle Hikmet ALTUNSOY adına devrine ilişkin 11/10/2016 tarihli; 2014 sayılı yazısı.
 
10- (615) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Akyazı Özel Halk Otobüs hattında, Abdul Kenan AYDIN 11/10/2016 tarihli dilekçeyle 20/68 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkının tamamını Adem SELÇUK adına devredilmesine  ilişkin 11/10/2016 tarihli; 2016 sayılı yazısı.
 
11- (616) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Arifiyeı Özel Halk Otobüs hattında, %50 hisseyle Arife CELEP 12/10/2016 tarihli dilekçeyle 5/7 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu%50 hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkın Melek YÜKSEL adına devredilmesine  ilişkin 13/10/2016 tarihli; 2047 sayılı yazısı.
 
12- (617) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,.Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Yılmaz ÖZERİK adına kayıtlı 54 S 2719 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 21/10/2016 tarihli dilekçeyle Koray AKKAYA adına devrine ilişkin 24/10/2016 tarihli; 2106 sayılı yazısı.
 
13- (618) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğimiz gereği 24/05/2016-13/10/2016 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu oluşturulan tutanaklar dosyası ekte bulunmakta olup, yapılan işlemler karşılığı idari para cezalarının hat sahiplerinden tahsiline yönelik karar alınmasına ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2083 sayılı yazısı.
 
14- (619) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, WWS Wasserkraft GmbH& CoKG Firmasının daveti üzerine, 28-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Avusturya’da yapılacak olan Proje Toplantısına katılmak üzere Basın Şube Müdürü Yekta ŞİRİN’in görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Kanunun çerçevesinde harcırahlarının ödenebilmesine ilişkin 25/10/2016 tarihli; 2287 sayılı yazısı.
 
15- (620) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 128 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 19/10/2016 tarihli; 1225 sayılı yazısı.
 
16- (621) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 390 nolu taşınmaz hissedarlarından Seyfullah ŞİMŞEK’in hissesinin (57,25m2) 37.632,58TL, Ekrem ŞİMŞEK’in hissesinin (57,25m2) 37.632,58TL, Enver ŞİMŞEK’in hissesinin (57,25 m2) 37.632,58TL, Ayşe ŞİMŞEK’in hissesinin (57,25m2) 37.632,58TL ve toplamda 229,00m2 hissenin 150.530,32TL bedelle, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 607 ada, 671 nolu taşınmaz hissedarlarından Ayşe ŞİMŞEK’in hissesinin (22,5m2) 14.625,00TL, Enver ŞİMŞEK’in hissesinin (22,5m2) 14.625,00TL, Seyfullah ŞİMŞEK’in hissesinin (22,5m2) 14.625,00TL, Ekrem ŞİMŞEK’in hissesinin (22,5m2) 14.625,00TL ve toplamda 90,00 m2 hissenin 58.500,00TL bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 26/10/2016 tarihli; 3038 sayılı yazısı.
 
17- (622) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 7 pafta, 547 nolu parselin ekli krokide gösterilen kısmının halihazırda mezarlık alanı olarak kullanıldığından kamulaştırılması gerektiğinden, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 7 pafta, 547 nolu parselin mezarlık alanında kalan kısmının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 26/10/2016 tarihli; 3049 sayılı yazısı.
 
18- (623)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 350 Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 38 ve 55 nolu parselleri kapsayan 69 nolu düzenleme bölgesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 19/10/2016 tarih ve 1062 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verilmiştir. Buna göre Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 350 Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 38 ve 55 nolu parselleri kapsayan 69 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 27/10/2016 tarihli; 3052 sayılı yazısı.
 
19- (624) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1583 Ada , 2, 3, 4 ve 5 nolu parselleri kapsayan 82 nolu düzenleme bölgesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Serdivan Belediyesi Encümeninin; 25/08/2016 tarih ve 376 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verilmiştir. Buna göre; Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1583 Ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parselleri kapsayan 82 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 27/10/2016 tarihli; 3054 sayılı yazısı.
 
20- (625) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 580 ada, 24 parsel nolu 80,50 m2 taşınmazın imar yolunda kaldığından kamulaştırılması talep edilmektedir. Buna göre; Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 24 parsel nolu taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planda imar yolunda kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırmasına ilişkin 27/10/2016 tarihli; 3051 sayılı yazısı.
 
21- (626) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,. Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 83 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan Belediyesi Encümeninin; 08.09.2016 tarih ve 400 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 27/10/2016 tarihli; 3055 sayılı yazısı.
 
22- (627) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 80 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan Belediyesi Encümeninin; 06.10.2016 tarih ve 433 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanması, 80 nolu düzenleme bölgesinde 1734 ada olarak düzenlenen ‘Bölgesel Otopark Alanının’ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (l) bendine göre Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesine ilişkin 27/10/2016 tarihli; 3056 sayılı yazısı.
 
23- (628) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Merkezi ile yeni yapılan Devlet Hastanesine ulaşımın sağlanması amacıyla, on iki (12) araçlık özel halk otobüsünün, 10 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesi yapılacağından, ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 25/10/2016 tarihli; 2958 sayılı yazısı.

24- (629)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, (eski 60) 1561 nolu, 96.629,58 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesine kayıtlı olan parselin Belediyemiz adına ilgi (b) yazıda belirtilen 5957 sayılı Kanunun 3. Maddesinin 6. Fıkrası ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca hal yeri olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına devri uygun görülmüştür. Buna göre; Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, (eski 60 ) 1561 parsel nolu 96.629,58 m2 taşınmazın toptancı hal yeri yapılmak üzere “Belediye adına devir olduktan sonra üzerine 3 (üç) yıl içerisinde toptancı hali yapılarak faaliyete geçmesi ve taşınmazların devir amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne Kanunda öngörülen şerhin konulması kaydıyla” Belediyemize devrine ilişkin 27/10/2016 tarihli; 3058 sayılı yazısı.