ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

24/11/2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

 
    T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 24.11.2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (689) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince İlimiz Arifiye İlçesi Mollaköy Mahallesinde bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait kamera kayıtları 26.10 2016 tarihi için incelenmiş olup İsmail ÇİFTÇİ’ ye  ait06 DM 8760kamyonun inşaat/yıkıntı atığı taşıdığı tespit edilmiştir. Hafriyat otomasyon sistem kayıtlarımızdan yapılan incelemede ise ilgili kamyonda “Atık Taşıma İzin Belgesinin”, dolayısıyla “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” ve ayrıca Başkanlık Makamından alınan 18.12.2012 tarih ve M.54.1.SBB.0.16.08.00-020-1132 sayılı olur ve 16.01.2013 tarih ve 2013-19 nolu Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararına istinaden hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşıyan şahıs veya firmaların araçlarına atık taşıma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında alması gereken GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 10/11/2016 tarihli; 742 sayılı yazısı.
 
2- (690) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan İnan-Tur Turizm Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. şti.adına kayıtlı 54 S 2085 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 10/11/2016 tarihli dilekçeyle Kadir TUNCELadına devrine ilişkin 17/11/2016 tarihli; 2336 sayılı yazısı.
 
3- (691) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olanEnginTOKLUadına kayıtlı 54 S 2612 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 11/11/2016 tarihli dilekçeyle Elif ŞENER adına devrine ilişkin 17/11/2016 tarihli; 2339 sayılı yazısı.
 
4- (692) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olanEnginTOKLUadına kayıtlı 54 S 2613 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 15/11/2016 tarihli dilekçeyle Kalyoncular İnş. Nak. Turizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.adına devrine ilişkin 17/11/2016 tarihli; 2341 sayılı yazısı.
 
5- (693) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Asiye SAĞLAM adına kayıtlı 54 S 0031 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 23/11/2016 tarihli dilekçeyle Aydın Murat GÜRBÜZ adına devrine ilişkin 24/11/2016 tarihli; yazısı.
 
6- (694) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ali AKDUMAN adına kayıtlı 54 S 0999 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 15/11/2016 tarihli dilekçeyle Aziz ŞENTÜRK adına devrine ilişkin 17/11/2016 tarihli; 2243 sayılı yazısı.
 
7- (695) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Osman KESİKBAŞ adına kayıtlı 54 S 2651 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 23/11/2016 tarihli dilekçeyle S.S.29 NoluKüçücek Otobüsçüler Minübüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi adına devrine ilişkin 24/11/2016 tarihli yazısı.
 
8- (696) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Elif DELİCE adına kayıtlı 54 S 2163 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 23/11/2016 tarihli dilekçeyle annesiEmine DELİCE adına devrine ilişkin 24/11/2016 tarihli yazısı.
  
9- (697) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Kaynarca Merkez Taksi durağında Tuncay GÖKTAŞ 54 T 5006 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 15/11/2016tarihli dilekçeyle Şenol GÖKÇE adına devredilmesine ilişkin 17/11/2016 tarihli; 2345 sayılı yazısı,
 
10- (698) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler  İlçesi Erenler Mahallesi, 607 ada, 141 nolu taşınmaz hissedarlarından Emine ORAL varisleri Salih-Osman-Cumali-Ramazan- ORAL ve Saniye KÜÇÜK’e ait 172,00 m2  arsa hissesi ve üzerindeki yapının toplam 152.253,94 TL bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 22/11/2016 tarihli; 3216 sayılı yazısı.
 
11- (699) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize aitAdapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 nolu parseldeki 194 nolu iş merkezinde; Zemin Kat: Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, 1. Kat: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 2. Kat: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 Kapı numaralı 51 adet iş yerinin geçici eğitim ve öğretim merkezi olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre karar alınması, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 14.11.2016 tarih ve 10/562 nolu kararı ile kabul edilmiştir. Buna göre bahsi geçen iş yerlerinin 5393 sayılı belediye Kanununun 34-g maddesine göre geçici eğitim ve öğretim merkezi olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisine ilişkin 22/11/2016 tarihli; 3214 sayılı yazısı.
 
12- (700) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına devri ile ilgili karar alınması, devirle ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 14.11.2016 tarih ve 10/662 nolu kararı ile kabul edilmiştir. Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 4 pafta 728 nolu 2.200,00 m2 yüzölçümlü parselin alınan Meclis kararına istinaden Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına devrine, devri ilgili işlemlere ilişkin 22/11/2016 tarihli; 3213 sayılı yazısı.
 
13- (701) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 82 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı belediyesi Encümeninin; 02.11.2016 tarih ve 1122 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 24/11/2016 tarihli yazısı.
 
14- (702) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 78 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı belediyesi Encümeninin; 02.11.2016 tarih ve 1120 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 24/11/2016 tarihli yazısı.
 
15- (703) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 42 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda hazırlanan parselesyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz Encümeninin 18/08/2016 tarihli 411 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, askı sürecinde yapılan 56 adet itirazın görüşülmesi, Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2891/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre yeniden hazırlanan  Söğütlü İlçesi 42 nolu düzenleme bölgesine ait parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b ve 7c maddelerine göre değerlendirilerek onaylanmasına ilişkin 24/11/2016 tarihli yazısı.